Samen werken aan duurzame zorg van morgen!

Q Care heeft jarenlange ervaring in wondzorg en decubituspreventie! Dit stelt ons in staat hoge kwaliteit te bieden op het gebied van advies, zorg en kennisdeling. De beste zorg begint met uitmuntende dienstverlening met aandacht voor de mens en haar omgeving. Met als doel optimaal welzijn voor iedereen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap staat centraal bij alles wat wij doen. Van duurzame innovaties tot aan onze eigen bedrijfsvoering. Daarom werken we proactief aantoekomstbestendige zorgoplossingenen zijn we betrokken met onze klanten. Zo dragen we actief bij aan een duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg.

De zorg continu beter maken

Wij willen een actieve bijdrage leveren aan hetduurzaam,toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Onze dienstverlening is zodanig ingericht dat deze aansluit bij de behoefte van de cliënt en dat zij invloed kunnen uitoefenen op de zorg die zij ontvangen. Wij zien onze positie als specialist als een kans om de wond- en decubituszorg nog beter te maken. Dit doen we o.a. door onze toegevoegde waarde op basis van expertise.

Klantevredenheidsonderzoek (KTO)

Sinds 2001 hebben we ons volledig toegespitst op decubituszorg en complexe wondzorg. We willen écht de beste zijn en zijn ervan overtuigd dat onze jarenlange ervaring hieraan bijdraagt. We delen onze kennis met zorgprofessionals en bevorderen ook continu ons eigen kennisniveau door interne en externe trainingen en scholingen. Een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder een representatieve groep cliënten en zorgverleners brengt onze totale dienstverlening in kaart. Deze enquête wordt uitgevoerd door een extern bureau en geheel anoniem ingevuld. De uitkomst bepaalt welke stappen we nemen om onze dienstverlening te optimaliseren.

ISO 9001

Q Care is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hiermee laten we zien dat wij voldoen aan de meest ingezette internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement wereldwijd. We zijn continu bezig met het leveren van de beste zorg.

ISO 13485

Dit is een internationaal erkende kwaliteitsnorm die wordt toegekend door de International Organization for Standardization. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Q Care is gecertificeerd voor ISO 13485:2016. Dit certificaat is speciaal ontwikkeld om fabrikanten van medische hulpmiddelen te helpen voldoen aan Europese wetgeving.

Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen (NKH)

U wilt er natuurlijk zeker van zijn dat een (medisch) hulpmiddel voldoet aan uw verwachtingen en veiligheidseisen. Bedrijven kunnen door middel van dit keurmerk aantonen dat zij het maximale doen om service, kwaliteit en beschikbaarheid te waarborgen. Na aanmelding voor het behalen van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen is Q Care medical services B.V. door Lloyd’s Register Nederland, een onafhankelijke certificerende instelling, getoetst voor haar producten en diensten op eisen zoals; wet- en regelgeving, kwaliteitszorg, hygiëne, werkomgeving, service en garantie.

Maatschappelijk verantwoord familiebedrijf

De beste zorg begint met een uitmuntende dienstverlening met aandacht voor het optimaal welzijn van mensen en goed werkgeverschap. Zo werken we – als maatschappelijk betrokken familiebedrijf (MVO) – samen met verschillende initiatieven. Ook geloven we in een duurzame en circulaire bedrijfsvoering, waarin we onzeAD-matrassen hergebruiken.en opnieuw inzetten en blijven we werkprocessen verbeteren om zo onze CO2 uitstoot en het energieverbruik blijvend te verminderen.

Energiebesparend kantoor

Q Care wil verantwoordelijkheid nemen voor haar impact op de klimaatverandering en heeft daartoe een duurzaam en energiebesparend hoofdkantoor gerealiseerd.

Circulair by design

Q Care is “circulair by design” en grondlegger van een circulair, duurzaam en kwalitatief huurmodel voor de AD-dienstverlening. Kwaliteit, hygiëne en duurzaam hergebruik van onze hulpmiddelen staan hierin centraal. De matrassen worden volledig automatisch gereinigd en gedesinfecteerd in een daarvoor speciaal voor Q Care ontwikkelde professionele wasstraat. De matraspompen worden gereinigd en vervolgens technisch gecontroleerd en opnieuw gekalibreerd. Na het reinigen en desinfecteren worden de matrassen weer samengevoegd met de pompen en worden de complete systemen onderworpen aan een technische inspectie. Om vervolgens weer opnieuw ingezet te worden bij onze zorgpartners en cliënten.

Zorgvuldig inkoopbeleid

Bij Q Care streven we naar een duurzaam inkoopbeleid. Dit doen we door bij elke aankoop een bewuste keuze te maken, door de duurzaamheidsprestaties van onze (toekomstige) leveranciers van begin tot eind te onderzoeken. Bij de keuzes betreffende de inkoop van producten houden we rekening met het effect op het milieu en op de mensheid.

Kwalitatief onderhoud & keuringen van hulpmiddelen

Q Care heeft haar eigen technische dienst die de kennis en de vaardigheid heeft om verschillende anti-decubitus hulpmiddelen van verschillende leveranciers zelf te kunnen onderhouden en repareren en kalibreren, waardoor de storingsgevoeligheid en de duurzaamheid wordt verlengd. Daarnaast zorgt dit onder andere voor de mogelijkheid tot maximaal hergebruik van de anti-decubitus hulpmiddelen.

Milieucertificaat

ISO 14001 is dé internationale norm voor milieu-managementsystemen. Met de implementatie van ISO 14001 wordt het milieubeleid in de gehele organisatie doorgevoerd. De norm is gericht op continue verbetering van milieuprestaties en de bescherming van het milieu. De certificering is in voorbereiding en zal meegenomen worden in de volgende audit met de ISO 13485 en ISO 9001.

Verantwoorde afvalscheiding

Q Care heeft een strikte afvalscheiding. Papier, kunststoffen, plastic en metalen worden gescheiden en door onze afvalverwerker verwerkt naar nieuwe grondstoffen. Van bijvoorbeeld traagschuim matrassen wordt de grondstof hergebruikt voor het maken van nieuwe traagschuim matrassen of bijvoorbeeld stalmatten in de veehouderij. Onze elektronische componenten worden gescheiden aangeboden aan recycle bedrijven zodat deze kunnen worden ingezet voor circulaire oplossingen.

Papierloos werken

Q Care heeft haar administratie de afgelopen jaren volledig gedigitaliseerd, waardoor er nagenoeg een papierloze administratie is ontstaan.

Duurzame productontwikkeling

Door de ontwikkeling van een eigen duurzame en vooruitstrevende anti-decubitus pomp wordt de levensduur en kwaliteit van onze systemen significant verbetert. Met als gevolg minder onderhoud, reparaties en vervanging van deze systemen, waardoor ze duurzamer in gebruik zijn en tevens zorgen voor een lagere belasting voor cliënt en zorgmedewerker. Zo dragen we actief bij aan het toegankelijk houden van de zorg.

Landelijke dekking door depots

Q Care heeft een eigen landelijk dekkend netwerk met servicedepots. Wij bezitten op dit moment 15 depots die landelijk verspreid zijn. Door de spreiding worden onnodige kilometers vermeden.

Efficiënte planning

Al onze verpleegkundigen worden aan de hand van een auto volg- en plansysteem gepland. Hierdoor zijn we in staat om bij nieuwe aanvragen direct te anticiperen. Waardoor er efficiënt gereden wordt en onnodige kilometers en brandstofverbruik worden voorkomen. Daarnaast maken onze medewerkers gebruik van Ecoline vervoersmiddelen. Hetgeen ten goede komt van het brandstofgebruik en de uitstoot t.b.v. het milieu.

Duurzame bedrijfsvoering

Duurzaam ondernemen begint met een duurzaam bedrijfspand. Een werkplek waar mensen zich prettig voelen, zowel mentaal als fysiek, zal niet alleen de productiviteit verhogen maar ook de loyaliteit. Ons bedrijfspand is voorzien van diverse slimme technieken die ervoor zorgen dat er eenenergiezuinigeenduurzame werkomgevingwordt gecreëerd.

Gebouwbeheerssysteem

Het gebouw van Q Care te Oisterwijk heeft een gebouwbeheerssysteem en is dusdanig technisch ingericht dat er een minimum aan energie wordt verbruikt. Er wordt continue gemeten wat de warmteafgifte in alle ruimtes is en wat er noodzakelijke verwarmd of gekoeld moet worden, om een aangenaam werkklimaat te garanderen en waardoor er geen energieverspilling is. Hierdoor wordt er een balans in energieverbruik gecreëerd.

Lichtsturing

Q Care heeft een infrastructuur geheel duurzaam ingericht doormiddel van een gebouwbeheerssysteem. Waarbij de verlichting aangestuurd wordt door sensoren die permanent meting verrichten om te kijken of er afhankelijk van donkerte meer of minder licht noodzakelijk is. Wanneer er binnen een ruimte geen beweging plaatsvindt wordt de verlichting automatisch uitgeschakeld.

Verwarming

De airconditioning wordt eveneens aan de hand van sensoren gestuurd om de omgevingstemperatuur al dan niet te signaleren of er gekoeld of verwarmd dient te worden waardoor er geen energieverlies optreedt.

Reiniging & desinfectie

Reiniging en desinfectie is een computergestuurd programma waarbij water en desinfectiemiddelen optimaal op elkaar zijn afgestemd en het water dat nodig is voor de reiniging en desinfecties voorverwarmd wordt. Hierdoor worden aanzienlijk veel energiekosten bespaard. De reinigings- en desinfectiemiddelen zijn biologisch afbreekbaar.

Hemelwater

Q Care heeft een gescheiden waterhuishouding. Het regenwater dat op het gebouw neerkomt wordt separaat opgevangen in een reservoir en wordt gebruikt voor o.a. de beplanting op het eigen terrein en voor de sanitaire voorzieningen. Het overtollige water wordt rechtstreeks teruggebracht in de bodem. Dit wordt dus niet via het riool afgevoerd.

Werkomgeving

Q Care is gevestigd in Oisterwijk. We werken in een ruim, schoon en modern kantoor dat van alle gemakken is voorzien. Om tijdens de pauzes van onze medewerkers voor optimale ontspanning te kunnen zorgen heeft Q Care geïnvesteerd in een rijk aangelegde natuur- en watervriendelijke binnentuin, inclusief een groen dakterras. Een gezonde woon- en leefomgeving voor mens, plant en dier. De tuin van Q Care heeft zelfs een prestigieuze award gewonnen.

Zonnepanelen

Met het oog op verdere verduurzaming van onze bedrijfsvoering zijn we bezig met een project waarbij 312 zonnepanelen worden geïnstalleerd op het dak van ons hoofdkantoor. We zijn in afwachting van goedkeuring/capaciteit van de netbeheerder.

Medewerkers staan centraal!

Het sociaal beleid van Q Care geeft invulling aanduurzaam werkgeverschap.We richten ons daarbij op het behoud van waarde voor mensen, organisatie en samenleving. Onze medewerkers zijn van essentieel belang voor onze organisatie. We willen met onze unieke positie in het domein van wond- en decubituszorg beleid en uitvoering verbeteren. We doen ons werk goed en kijken continu waar het beter kan. We hanteren daarbij onze kernwaarden. Zo maken we samen een duurzame en toekomstbestendige dienstverlening mogelijk.Maak kennis met onze kernwaardes.

Tevredenheid meten

Om de tevredenheid te kunnen meten onder de medewerkers, wordt er jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) gehouden. Inzicht in wat er onder medewerkers speelt, wat zij nodig hebben en hoe wij in onze medewerkers kunnen investeren is hierbij van groot belang.

Opleidingen & trainingen

Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen, om hun zo verbonden en geboeid te houden aan onze organisatie, is er voor iedere medewerker budget vrij gemaakt om een opleiding te volgen.

Q Care Academie & Q Care E-Learning

Onze verpleegkundigen zijn allemaal BIG-geregistreerd. Onze wondverpleegkundigen hebben allemaal de eenjarige wondopleiding aan de Erasmus MC Zorgacademie in Rotterdam afgerond en enkelen hebben zelfde de tweejarige opleiding gevolgd voor wondconsulent.Daarnaast wordt de kennis over complexe wonden, decubitus en behandelmethodes blijvend geactualiseerd met onze eigen hoogwaardige kennisomgeving (Q Care Academie & Q Care E-Learning).

Q Care heeft een inclusief personeelsbestand

Q Care hecht veel waarde aan sociaal ondernemen. Daarom hebben we in ons personeelsbeleid aandacht voor een divers en inclusief personeelsbestand en bieden wij werkgelegenheid voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.Daar waar mogelijk, nemen wij mensen in dienst met een functiebeperking.

Duurzaam inzetbaar

Er wordt een competentiematch afgenomen. Deze geeft handvatten voor leidinggevenden om gestructureerd gesprekken te voeren over de ontwikkeling, beoordeling en het functioneren van de medewerker. De competentiematch geeft concrete gesprekstips en ontwikkeladviezen om de ontwikkeling van de medewerker vorm te geven. Aan de hand van een persoonlijk actieplan (PAP) is de medewerker zelf in controle over zijn of haar eigen persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling. Hierdoor houden we de medewerkers van Q Care duurzaam inzetbaar.

Erkend leerbedrijf (SBB)

Met deze erkenning mogen wij studenten een stage aanbieden en begeleiden.

Continue Leren & Ontwikkelen

Een van de strategische pijlers voor de komende jaren binnen Q Care is het inbedden van Continu Leren & Ontwikkelen middels de Lean filosofie. Dit houdt in dat vanuit een duidelijke visie, missie en strategie de richting voor de komende jaren is bepaald. Q Care gaat gedurende dit programma medewerkers on the job opleiden middels trainingen en coaching. Een bijkomstigheid is dat er actief wordt omgegaan met het blijvend verbeteren van onze kwaliteit en efficiëntie.

Vaccinatie

Om onze verpleegkundigen, logistieke collega’s en andere (operationele) collega’s zoveel mogelijk te beschermen tegen infecties, worden zij ook op kosten van Q Care gevaccineerd tegen Hepatitis B. Gezien de huidige situatie rondom Covid-19 worden onze verpleegkundigen en logistieke collega’s allemaal gestimuleerd om gevaccineerd en geboosterd te worden. Wanneer een van hen een bezoek aan een van uw locaties brengt, zullen alle protocollen opgevolgd worden evenals de richtlijnen vanuit het RIVM. Als werkgever mogen we niet te actief vragen of iemand gevaccineerd is.

Sociaal ondernemerschap

We vinden het belangrijk ombetrokkente zijn bij de lokale gemeenschap. Daarom zijn we aangesloten bij diverse initiatieven, sponsoren we lokale ondernemingen en steunen we een aantal goede doelen, waaronder initiatieven van onze eigen medewerkers.

Q Care Pitch je idee

Ideeën tot een succes maken! Met dit initiatief willen we medewerkers enthousiasmeren en betrokkenheid verder activeren.

Een betrokken zorgpartner

We zien onszelf als een duurzame en betrokken zorgpartner. Door financiële ondersteuning en sponsering aan projecten bij onze klanten helpen we actief mee om de lokale maatschappij iets mooier te maken. Daarnaast zitten we in het bestuur van een nieuw op te richten hospice, waarbij we onze opgedane kennis en ervaring gericht toepassen.

Kunst & cultuur

Q Care is (regionaal) betrokken met kunst en cultuur. Dit doen we door plaatselijke cultuur en theaters te sponseren en te betrekken bij onze eigen initiatieven en evenementen. Evenals kaarten beschikbaar te stellen voor onze collega’s.

Doneren voor goede doelen

Q Care hanteert als slogan “Welzijn voor iedereen”. Vanuit de eenvoudige gedachte dat iedereen de allerbeste zorg verdient. Daarom steunt Q Care, als maatschappelijk betrokken familiebedrijf, de volgende initiatieven:

Stichting Mariettes’s Child Care:
In haar missie om kwetsbare weeskinderen in Ghana een veilig thuis te bieden. De kinderen worden liefdevol verzorgd en begeleid naar zelfstandigheid. De leeftijd van de kinderen ligt tussen de 0 en 17 jaar oud. In het kindertehuis wonen nu ongeveer 40 kinderen, sinds de opening in 2006. Wij doneren traagschuim matrassen om het welzijn van bedlegerige kinderen op locatie te verbeteren.

Stichting Vraag & Aanbod Internationaal:
Al ruim dertig jaar zet Stichting Vraag & Aanbod Internationaal (VAI) zich in om mensen in Uganda, Tanzania en Kameroen een betere toekomst te geven. Wij dragen als zorgorganisatie graag ons steentje bij aan dit initiatief omdat wij net zoals Stichting Vraag & Aanbod Internationaal vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan. Dit doen wij door onze verouderde computers, apparatuur, gereedschap en hardware te doneren.

Vluchtelingen Oekraïne:
Voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Zuid-Nederland doneert Q Care traagschuim matrassen voor de realisatie van extra slaapplekken.

Wellicht ook interessant?

Werken bij Q Care

Ik ben gek op mijn werk! “Mijn dag begint om kwart voor vijf.  Dan sta ik op, ga ik douchen en ontbijten. Om tien over half 6 vertrek ik vanuit Tilburg naar Oisterwijk om de bus op te halen. Klokslag 6 uur start ik de bus en vertrek ik vanaf Q Care richting de depots. […]

Lees verder

Klanttevredenheidsonderzoek: U geeft Q Care een 8,5!

Q Care hecht veel waarde aan uw mening. Daarom hebben we ook dit jaar, voor de 12e keer, een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De deelnemers aan dit onderzoek waarderen Q Care met een gemiddeld rapportcijfer van: 8,5 ****! En daar zijn wij natuurlijk enorm trots op. Het meest trots zijn we op het resultaat dat de […]

Lees verder

Herpositionering

Q Care in een nieuw jasje Dit jaar hebben we hard gewerkt aan de herpositionering van Q Care wond- en decubituszorg en dit willen we graag met u delen! We hebben onze organisatie en dienstverlening waar nodig aangescherpt, ons lange termijn doel bepaald, kernwaarden geformuleerd, persona’s ontwikkeld en de bijbehorende klantreizen in kaart gebracht. Onze […]

Lees verder

Online lesmodules in het kort

Lesmodules van de Q Care E-learning! Als oplossing voor kennisoverdracht, het vergroten van inzicht en het trainen van vaardigheden is de E-learning van de Q Care Academie een ideaal en onmisbaar middel voor uw (zorg)organisatie! De kwaliteit van de Q Care E-learning uit zich in de aansluiting bij uw doelgroep, een passend en informatief platform […]

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Computers inleveren voor Afrika! Wist u dat Q Care wond- en decubituszorg stichting Vraag & Aanbod Internationaal steunt in haar missie om de positie van kansarme mensen in Afrika te verbeteren. Q Care en Stichting Vraag & Aanbod Internationaal willen als sociale onderneming hierin graag hun rol vervullen. Veel kansarme mensen in Afrika hebben het […]

Lees verder

Een AD-matras tegen doorliggen

Hoe wij doorliggen voorkomen? Q Care is als familiebedrijf al ruim 20 jaar gespecialiseerd in totale wond- en decubituszorg. Onze eigen decubitus verpleegkundigen leveren, indiceren en monitoren doorligwonden. Ook leveren wij anti-decubitus hulpmiddelen die nodig zijn voorpreventieenbehandelingvan complexe wonden bij cliënten thuis of bij bewoners in zorginstellingen. Roderick Vermeer startte in 2018 bij het bedrijf […]

Lees verder

Een AD-matras voor Lucas

Een AD-matras voor Lucas Q Care steunt – als maatschappelijk betrokken familiebedrijf – stichting Mariettes’s Child Care in haar missie om kwetsbare weeskinderen in Ghana een veilig thuis te bieden. Mariëtte’s Child Care is 17 jaar geleden opgericht nadat Mariëtte zelf al anderhalf jaar vrijwilligster was in Ghana. Twee jaar later trouwde ze met de Ghanese […]

Lees verder

Een nieuwe website voor Q Care

Q Care lanceert nieuwe website! Care is dé autoriteit op het gebied van wond- en decubituszorg. We zijn de totaalleverancier als het gaat om totale wond- en decubituszorg. We indiceren, stellen een behandelplan op, verzorgen en leveren anti-decubitus hulpmiddelen op maat. Met onze expertise bieden we toegevoegde waarde en dragen we maximaal bij aan het […]

Lees verder

Stage lopen & leren bij Q Care

Stage lopen bij Q Care wond- en decubituszorg De afgelopen periode heeft Jules stage gelopen bij Q Care voor zijn studie marketing & Evenementen aan De Rooi Pannen in Tilburg. Tijdens zijn stageperiode hielp hij Q Care verder met de communicatiestrategie. Hoe bevalt zo’n stage in de zorgsector nou eigenlijk? We vroegen het aan Jules. […]

Lees verder

Instructie Q Care decubituslens

Decubituslens als preventief hulpmiddel! Decubitus (doorliggen) is een ernstige beschadiging van de huid als gevolg van langdurige druk op de huidlaag en zuurstoftekort van het weefsel op de huid. Iedereen die bedlegerig is en onvoldoende beweegt kan doorligplekken krijgen. De reden hiervoor is dat er druk- en schuifkrachten op de huid kunnen ontstaan als er […]

Lees verder