EXPERT IN WOND- EN DECUBITUSZORG

Iedereen verdient de beste zorg en een spoedig herstel. Complexe wonden en doorliggen staan dat herstel in de weg en verminderen het welzijn van cliënten. Daarom biedt Q Care wond- en decubituszorg van de allerhoogste kwaliteit. Onafhankelijk, gecertificeerd en volledig vergoed.

ISO certificering met succes verlengd!

Q Care is gecertificeerd voor alle kernactiviteiten op het gebied van anti-decubitus hulpmiddelen, zoals o.a. het indiceren, adviseren, verstrekken en installeren van anti-decubitus hulpmiddelen. Daarnaast zijn we ook gecertificeerd voor het reinigen- en desinfecteren, onderhouden, repareren en retourneren van hulpmiddelen. Hiermee opereren we volgens de wettelijke richtlijnen, kwaliteitsmanagement eisen en CE-normen.

Q Care is al vele jaren gecertificeerd voor het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001, ISO 13485 en ISO 14001 (medische producten) waarin procedures en bewerkprocessen beschreven zijn. Om deze certificaten en de kwaliteiten te blijven borgen, wordt er jaarlijks door SGS België N.V, een geaccrediteerde Notified Body, een audit uitgevoerd bij Q Care. Ook in 2024 was de (her)certificering weer succesvol.

ISO 9001: Q Care is ISO 9001 gecertificeerd. Hiermee laten we zien dat wij voldoen aan de meest ingezette internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement wereldwijd. We zijn continu bezig met het leveren van de beste zorg.

ISO 13485: Dit is een internationaal erkende kwaliteitsnorm die wordt toegekend door de International Organization for Standardization. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Q Care is gecertificeerd voor ISO 13485 een medische variant van ISO 9001. Dit certificaat is speciaal ontwikkeld om fabrikanten te helpen voldoen aan Europese wetgeving.

ISO 14001: Q Care is ISO 14001 gecertificeerd. We laten hiermee zien dat we een duurzaam bedrijf zijn dat oog heeft voor het milieu. Het daagt ons uit om – in lijn met de Green Deal 3.0 – dagelijks bezig te zijn met het continu verbeteren van onze processen en het minimaliseren van verspilling. Dit allemaal in het belang van milieu en klimaat en toekomstige generaties. 

UPDATE: Met glans geslaagd hercertificering

Q Care is geslaagd voor de hercertificering van de ISO certificaten ISO 9001, ISO 13485 en ISO 14001. Ook dit jaar (2024) is de audit weer succesvol afgerond. Het zijn vaak intensieve dagen waarbij diverse procedures onder de loep worden genomen. De eisen waaraan moet worden voldaan liggen op het gebied van klantgerichtheid, wetgeving, bedrijfsvoering, procesbeheersing, resultaten en het bijstellen van plannen, processen en activiteiten. Tijdens de audit wordt beoordeeld of de processen en procedures op een juiste wijze worden uitgevoerd en vastgelegd.

Wij borgen gezamenlijk met onze enthousiaste en vakkundige collega’s dekwaliteitseisendie eveneens belangrijk zijn voor onze klanten en patiënten. Daarmee zijn zij gewaarborgd van de omschreven processen van indiceren, adviseren, verstrekken, installeren en beheren van anti-decubitus hulpmiddelen. En tevens dat het onderhouden, repareren, reinigen en desinfecteren van medische hulpmiddelen aan de gestelde eisen voldoet! Het auditteam heeft tijdens het onderzoek met overtuiging gezien, dat we werken conform de normeisen en bevestigt dat aan alle auditdoelstellingen is voldaan.

“Door ons te laten certificeren is het mogelijk om onze processen te monitoren en eventuele verbeteringen door te voeren. Om zo de hoogst mogelijke kwaliteit te bieden aan onze klanten en cliënten.” Vertelt Jos – Operationeel Manager bij Q Care.

Zorg voor kwaliteit

Wist u dat Q Care al 14 jaar achter elkaar succesvol is gecertificeerd? Daarnaast is Q Care de initiator van de huidige ISO 13485 standaard in de markt voor anti-decubitus hulpmiddelen en daarmee dus als eerste de hoogwaardige kwaliteitsstandaard heeft bepaald. Het zit in onze genen om de decubituszorg ieder jaar weer beter te maken met behulp van innovatieve en effectieve oplossingen. Zo garanderen we de kwaliteit en veiligheid voor onze cliënten.