EXPERT IN WOND- EN DECUBITUSZORG

Iedereen verdient de beste zorg en een spoedig herstel. Complexe wonden en doorliggen staan dat herstel in de weg en verminderen het welzijn van cliënten. Daarom biedt Q Care wond- en decubituszorg van de allerhoogste kwaliteit. Onafhankelijk, gecertificeerd en volledig vergoed.

Kwaliteitsborging doormiddel van ISO certificeringen!

Q Care wond- en decubituszorg is gecertificeerd voor alle kernactiviteiten op het gebied van anti-decubitus hulpmiddelen, zoals o.a. het indiceren, adviseren, verstrekken en installeren van anti-decubitus hulpmiddelen. Daarnaast zijn we ook gecertificeerd voor het beheren, reinigen en desinfecteren, onderhouden, repareren en retourneren van anti-decubitus hulpmiddelen. Hiermee opereren we volgens de wettelijke richtlijnen, kwaliteitsmanagement eisen en CE-normen.

Q Care is al vele jaren gecertificeerd voor het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en ISO 13485 (medische producten) waarin procedures en bewerkprocessen beschreven zijn. We vinden het belangrijk om onze services en kwaliteit jaarlijks door een externe auditeur te laten toetsen. Om deze certificaten en de kwaliteiten te blijven borgen, wordt er jaarlijks door SGS België N.V, een geaccrediteerde Notified Body, een audit uitgevoerd bij Q Care wond- en decubituszorg. SGS België N.V is gespecialiseerd in audits in de medische en farmaceutische en wereldleider op het gebied van inspectie, controle, analyse en certificering.

ISO 9001: Q Care is ISO 9001:2015 gecertificeerd. Hiermee laten we zien dat wij voldoen aan de meest ingezette internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement wereldwijd. We zijn continu bezig met het leveren van de beste zorg.

ISO 13485: Dit is een internationaal erkende kwaliteitsnorm die wordt toegekend door de International Organization for Standardization. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Q Care is gecertificeerd voor ISO 13485:2016, een medische variant van ISO 9001. Dit certificaat is speciaal ontwikkeld om fabrikanten van medische hulpmiddelen te helpen voldoen aan Europese wetgeving.

Kwaliteit zit in onze genen en is de kern van onze dienstverlening. Zo zijn we al 12 jaar achter elkaar succesvol gecertificeerd. Daarnaast is Q Care de initiator van de huidige ISO 13485 standaard in de markt voor anti-decubitus hulpmiddelen en daarmee dus als eerste de hoogwaardige kwaliteitsstandaard heeft bepaald. We kunnen alleen de beste zorg bieden als we volledige aandacht hebben voor onze cliënten en hun zorgverleners. We streven ernaar om de wond- en decubituszorg nog beter te maken met behulp van innovatieve en effectieve oplossingen. We reinigen, desinfecteren, onderhouden en repareren onze anti-decubitus hulpmiddelen in onze eigen professionele werkplaats conform internationale standaarden. Zo garanderen we kwaliteit en veiligheid voor onze cliënten.

UPDATE: Met glans geslaagd voor onze hercertificering

In juni 2021 is Q Care wond- en decubituszorg geslaagd voor de hercertificering van de ISO certificaten ISO 9001 en ISO 13485. Ook dit jaar is de audit weer succesvol afgerond. Het zijn vaak intensieve dagen waarbij diverse procedures onder de loep worden genomen. De eisen waaraan moet worden voldaan liggen op het gebied van klantgerichtheid en -tevredenheid, wetgeving, bedrijfsvoering, procesbeheersing, resultaten en het bijstellen van plannen, processen en activiteiten. Tijdens de audit wordt beoordeeld of de processen en procedures op een juiste wijze worden uitgevoerd en vastgelegd, dit wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

Wij borgen gezamenlijk met onze enthousiaste en vakkundige collega’s de kwaliteitseisen die eveneens belangrijk zijn voor onze klanten, relaties en patiënten. Daarmee zijn zij gewaarborgd van de omschreven processen van indiceren, adviseren, verstrekken, installeren en beheren van anti-decubitus hulpmiddelen. En tevens dat het onderhouden, repareren, reinigen en desinfecteren van medische hulpmiddelen aan de gestelde eisen voldoet! Het auditteam heeft tijdens het onderzoek met overtuiging gezien, dat we werken conform de normeisen en bevestigt dat aan alle auditdoelstellingen is voldaan.

Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)

Afhankelijk van het type medische hulpmiddelen moeten er verschillende procedures en registraties opgezet worden. Een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) is een systeem waarin processen, procedures, rollen en verantwoordelijkheden voor het behalen van doelen op het gebied van kwaliteit zijn vastgelegd. Op deze manier worden activiteiten om de kwaliteit te verbeteren gecoördineerd. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt de oorzaken in kaart brengen, verbeteractie’s uit te zetten en het resultaat te borgen.

“Wij willen ons graag onderscheiden door een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden aan onze klanten en cliënten. Door ons te laten certificeren, hebben we structuur gecreëerd, waardoor het voor ons mogelijk is onze processen te monitoren en eventuele verbeteringen door te voeren. Om zo de beste te blijven en maximaal bij te dragen aan het welzijn van onze cliënten.” Vertelt Rob – Operationeel Manager bij Q Care.

We zijn ontzettend trots op het behaalde resultaat, en zijn een bedrijf dat intensief verder investeert in de toekomst. De bevindingen die tijdens onze jaarlijkse audit worden gedaan zetten we op een rij en gaan we implementeren waar het bijdraagt aan een betere dienstverlening voor onze klanten en de eigen medewerkers van Q Care. Voor onze cliënten betekent dit een extra garantie van de kwaliteit en een geruststelling dat de geleverde anti-decubitus hulpmiddelen voldoen aan alle geldende regelgevingen op het gebied van medische hulpmiddelen. Op deze manier streven we naar optimaal welzijn voor iedereen. Wilt u meer informatie over de jaarlijkse audit of de certificering? Onze specialist vertelt u er graag meer over!