NIEUWS

Op zoek naar dé beste hulpmiddelen en decubituszorg? Q Care heeft jarenlange ervaring in het juist inzetten van anti-decubitus hulpmiddelen en preventie op maat!

Green Deal 3.0

Green Deal 3.0, samen werken aan duurzame zorg

Duurzame zorg voor een gezonde toekomst! Roderick Vermeer heeft namens Q Care wond- en decubituszorg zijn handtekening gezet onder de Green Deal 3.0. Met de Green Deal, ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’ ondersteunen we dit landelijke initiatief om de gezondheidszorg verder te verduurzamen door o.a. de CO2-uitstoot terug te brengen, met oog voor circulariteit van medische hulpmiddelen en grondstoffen. We zijn er trots op dat we een actieve bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam, betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

“Q Care is ‘circulair by design’ en grondlegger van een circulair, duurzaam en kwalitatief huurmodel voor de decubituszorg. Zo werken we als maatschappelijk betrokken familiebedrijf samen aan verschillende duurzame initiatieven en geloven we in een circulaire bedrijfsvoering waarin we onze anti-decubitus matrassen hergebruiken en opnieuw inzetten. Daarnaast blijven we werkprocessen verbeteren om zo onze CO2-uitstoot en energieverbruik blijvend te verminderen”, aldus Roderick Vermeer.

Wat betekent Green Deal 3.0?

Klimaatverandering en milieuverontreiniging zorgen voor een veranderende zorgvraag. Daarnaast is er door de vergrijzing een toenemende vraag naar zorg, met als gevolg een verhoogde druk op zorgmedewerkers en zorgkosten. De noodzaak om te verduurzamen in de gezondheidszorg is groter dan ooit. De afgelopen maanden hebben partijen uit de zorgsector, ondersteund door het ministerie van VWS, gewerkt om te komen tot nieuwe en betere afspraken over het verduurzamen voor de zorg in de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg.’ Meer dan 140 ziekenhuizen, zorginstellingen en bedrijven hebben de “Green Deal Samen werken aan duurzame zorg” getekend. Zij beloven zich in te zetten voor meer duurzaamheid in de zorg. In dit groene akkoord hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. Het akkoord bestaat uit 5 thema’s.

  • Meer inzet op gezondheid;
  • Het vergroten van de bewustwording en kennis;
  • 55% minder directie CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050;
  • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
  • Het verminderen van de milieubelasting van medicatie (gebruik).

Voor meer informatie bekijk ook greendeals.nl

Samen werken aan duurzame initiatieven?

Wilt u als zorgorganisatie ook een actieve bijdrage leveren aan het duurzaam, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg? We helpen u graag verder. Wij zien onze positie als specialist als een kans om de wond- en decubituszorg nog beter te maken. We gaan graag met u in gesprek voor wat betreft gezamenlijke initiatieven om de zorg verder te verduurzamen. We delen onze kennis en kijken samen naar de potentiële gezondheidswinst voor uw organisatie met betrekking op preventie en het nog duurzamer inzetten van medische hulpmiddelen. Samen werken we aan de zorg van morgen!

Wil je ook duurzaam samenwerken in de zorg?

Volledige naam(Vereist)
Preventie is het sleutelwoord van de toekomstige zorg! Q Care als 'best practice' door Michel van Schaik (Rabobank)
Onze decubitus verpleegkundigen indiceren, installeren en leveren (merkonafhankelijke) AD-hulpmiddelen, direct aan het bed.