DECUBITUS

Decubitus is een veelvoorkomende complicatie bij mensen die langdurig druk en/of schuifkracht ervaren op een bepaald stuk huid. Deze doorligwonden zijn pijnlijk en vereisen doorgaans langdurige en intensieve behandeling. Q Care is gespecialiseerd in wond- en decubituszorg op maat!

Decubitus – oorzaken, symptonen & preventie

Decubitus of doorliggen is een ernstige beschadiging van de huid of het weefsel onder de huid. Zo’n beschadiging kan ontstaan als een patiënt gedurende een lange periode in dezelfde houding ligt of zit. Door een langdurige druk op de huid, vaak in combinatie met schuifkrachten ontstaan doorligwonden. Kleine bloedvaten worden samengedrukt, waardoor de huid onvoldoende bloed krijgt toegevoerd. Dat betekent dat zuurstof en voedingsstoffen de cellen niet meer kunnen bereiken en uiteindelijk gaan afsterven.

Decubitus ontstaat in de meeste gevallen ter hoogte van een botuitsteeksel zoals de stuit of de hielen. Op deze plekken zijn druk- en schuifkrachten het sterkst. De huid is hier vaak ook dunner. Bijdecubitusis een tijdige en zorgvuldige behandeling nodig om ernstige wonden te voorkomen. Bent u zelf niet in staat om de juiste maatregelen te nemen? Schakel dan uw zorgverlener of Q Care in. Wij kennen de volgende categorieën van decubitus.

Decubitus categorie 1

Rode verkleuring die niet weg te drukken is. Om dit te controleren drukt u een glas of decubituslens tegen de huid en kijkt naar de plek die u wilt beoordelen. Meer informatie over decubitus categorie 1.

Decubitus categorie 2

Oppervlakkige beschadiging of wond, die eruitziet als een blaar of ontvelling. Alleen de opperhuid en de lederhuid is beschadigd. Meer informatie over decubitus categorie 2.

Decubitus categorie 3

Diepe wond waarbij ook het onderhuids vetweefsel betrokken is. Botten en spieren zijn onbeschadigd. Meer informatie over decubitus categorie 3.

Decubitus categorie 4

Diepe wond met beschadigd bot- en/of spierweefsel. De opperhuid en lederhuid kunnen ook schade hebben. Vaak is er necrose (afgestorven weefsel). Meer informatie over decubitus categorie 4.

Depth Unknown

Deze categorie geeft aan dat er waarschijnlijk ernstige weefselschade is, maar dat moeilijk in te schatten is tot hoever en diep. Er zijn 2 subclassificaties:

1: Verlies van de volledige weefsellaag met onbekende diepte (beschadigde huid, bedekt met necrose of korst);
2: Vermoeden van een diepe weefselbeschadiging met onbekende diepte (intacte huid, maar verkleurd of met een blaar gevuld met bloed). Meer informatie over categorie Depth Unknown.

Hoe kunt u decubitus herkennen?

Hoe herkent u deeerste symptonenbij decubitus of doorligwonden? Het eerste symptoom van een decubituswond is roodheid of een blauwe verkleuring. Wat opvalt is dat deze symptomenniet verdwijnenzodra de druk van de huid is. De patiënt heeft last van irritatie en een branderig gevoel. De patiënt is minder goed in staat om te bewegen of van houding veranderen, waardoor de huid onder druk blijft staan en de roodheid verergert. Op een gegeven moment treden zichtbare beschadigingen op. Risicoplekken in rugligging zijn het achterhoofd, ellebogen, schouderbladen, onderrug en de hielen. Bij een zijligging kunnen op de oren, schouders, ellebogen, heupen, knieën en enkels doorligplekken gaan ontstaan.

Op basis van een indicatie – direct aan het bed – geeft Q Care advies over de behandeling en de inzet van de juiste AD-hulpmiddelen. Er wordt een behandelplan opgesteld dat is afgestemd op de cliënt. Bij sommige patiënten is eenrisicobeoordelingniet eens altijd nodig, omdat het ziektebeeld al aanleiding geeft tot het nemen van preventieve maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een dwarslaesie of als een patiënt terminaal is. Het is dan ook belangrijk om meerdere factoren in kaart te brengen bij de beoordeling van een decubituswond.

Medische toestand

Heeft de patiënt diabetes, een vaatziekte, over- of ondergewicht die invloed kan hebben, last van incontinentie?

Kenmerken van de wond

Hoe ernstig is de wond, doorbloeding, infectietekenen, grootte, diepte, gevoeligheid of pijn.

Risicofactoren

In hoeverre kan de patiënt zelf nog bewegen of van houding veranderen? Let goed op het ontstaan van nieuwe decubituswonden.

Voedingstoestand

Kan de patiënt zelfstandig eten of niet? Hoe is zijn vochtinname? Ondervoeding vertraagt de wondgenezing, dus deze factor moet meegewogen worden.

Psychische toestand

In hoeverre begrijpt de patiënt wat er met hem aan de hand is en de uitleg over de behandeling van de decubituswond?

Wat wil de patiënt zelf wel of niet?

Mensen hebben het recht om de baas te blijven over hun eigen begeleiding. Ook wanneer er psychische problemen in het spel zijn. Het is de taak van zorgmedewerkers om te blijven ondersteunen in het behouden van de eigen regie.

Waar moet u op letten bij de preventie van decubitus?

Door depreventie van decubitusworden op de lange termijn ernstige wonden voorkomen. Doorligwonden moeten zo snel mogelijk behandeld worden omdat genezing vaak erg langzaam gaat en eenlangdurig procesis. Hierbij kunnen materialen gebruikt worden die de druk of de duur van de druk verminderen. Een andere manier ter preventie van doorliggen is het toepassen van wisselligging. De patiënt verandert, zo nodig met hulp van de verzorging, regelmatig van houding. Wisselligging pas je dus toe om de duur en de grootte van de druk op kwetsbare lichaamsdelen te verminderen. Bijvoorbeeld door iemand die langdurig in bed ligt om de 4 uur van rug- naar rechterzij-ligging en naar linker-zijligging te positioneren. Er zijn verschillende typen anti-decubitus matrassen die preventief kunnen worden ingezet en bij reeds ontstane decubitus kunnen verlichten en genezing bevorderen! Deze hulpmiddelen zijn in te delen in actieve en reactieve systemen.

  • Actieve systemen hebben een elektrisch aangedreven luchtpomp die luchtcellen in het matras afwisselend opblaast en leeg laat lopen.
  • Reactieve systemen zijn gemaakt van speciale typen traagschuim die zich naar het lichaam van de patiënt vormen.

Gevolgen decubitus?

Gevolgen van decubitus kunnen variëren van mild tot zeer ernstig, afhankelijk van het stadium waarin de doorligwond zich bevindt. In de beginfase kan decubitus zich uiten als roodheid en irritatie van de huid. Als er geen gepaste maatregelen worden genomen om de druk te verlichten, kan dit leiden tot open wonden, zweren en weefselbeschadiging. Omdat de beschadigde huid en weefsels een barrière vormen tegen bacteriën en andere ziekteverwekkers, kunnen de open wonden gemakkelijk geïnfecteerd raken. Dit verergert de situatie en kan leiden tot verlies van mobiliteit en onafhankelijkheid, waardoor de kwaliteit van leven aanzienlijk achteruitgaat. Bovendien kan een langdurige behandeling emotioneel belastend zijn voor de patiënten met verdriet, depressie en angst als gevolg.

Resultaat behalen met een behandelplan!

Bij de behandeling van decubitus werk je in eenmultidisciplinair team.Er kunnen verpleegkundig specialisten, diëtisten, ergo- en fysiotherapeuten, artsen of medisch specialisten bij betrokken zijn. Er wordt een behandelplan opgesteld waarin diverse stappen worden bijgehouden. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan de beoordeling van de decubituswond, een voedingsplan, de behandeling, vervolgconsulten en het wondbehandelplan. Na elke stap wordt het dossier bijgewerkt. Verder is de behandeling afhankelijk van de fase waarin de symptomen zich bevinden.

Voor fase 1 betekent dit het regelmatig controleren van de huid op roodheid, warmte of zwelling, het goed in de gaten houden van de patiënt en extra preventiemaatregelen.
Bij fase 2 moet de wond verbonden worden om vocht te onttrekken bij de blaarvorming die is ontstaan.
In fase 3 komt er speciaal wondverband bij kijken dat wondvocht beter kan absorberen. Ook moet de wond goed schoongemaakt worden om een infectie te voorkomen en als deze toch optreedt, heeft de patiënt antibiotica nodig.
Bij fase 4 kan chirurgische behandeling noodzakelijk zijn vanwege aantasting van de onderliggende weefsels. Dood weefsel kan de wondgenezing belemmeren en dit weefsel zal een arts moeten verwijderen. Of er kunnen speciale zalven die enzymen bevatten ingezet worden om het dode weefsel te verteren.

Decubitus voorkomen? Wij noemen enkele tips!

Een doorligwond voorkomen is beter dan genezen. Het is pijnlijk en veroorzaakt heel veel ongemakken. U kunt zelf ook veel doen om doorliggen te voorkomen. We noemen hier een aantal algemene tips om doorligwonden te vermijden.

Wissel regelmatig van houding

Bespreek met de verpleegkundige of huisarts hoe vaak je het best van houding verandert. Het advies is om elke 4-uur van houding te wisselen in bed, en elke 2-uur te wisselen in een stoel. Gebruik passende hulpmiddelen zoals een anti-decubitus matras of -zitkussen.

Voorkom schuiven in bed en in de stoel

Zorg voor een goed anti-decubitus matras dat extra druk op risicoplekken voorkomt. Druk- en schuifkrachten vormen een hoog risico en moeten daarom zoveel mogelijk worden vermeden. Ligt u in bed? Voorkom dat u onderuitzakt. Doe altijd het voeteneinde omhoog en zorg voor een goede ondersteuning van het lichaam. Beperk het rechtop zitten in bed om de druk op de stuit en de zitknobbels te verminderen. Zorg verder voor een kreukvrije en gladde onderlaag. Plooien en kreukels geven extra druk en verhogen de kans op doorliggen. Zit u regelmatig in de stoel? Verstel dan regelmatig de rugleuning. Let ook in de stoel op kreukels en plooien in de kleding. Het is belangrijk om als zorgprofessional de cliënt hierbij te ondersteunen.

 

Controleer en verzorg de huid

Een goede hygiëne en het controleren van de huid op roodheid, warmte of zwelling is van groot belang. Check ook of risicoplekken pijnlijk zijn. Gebruik weinig zeep. Houd de huid goed droog. Verschoon bij incontinentie regelmatig het incontinentiemateriaal. En bescherm de huid met bijvoorbeeld zinkolie, een barrièrecrème of -spray of siliconencrème. U kunt hierover advies vragen aan uw verpleegkundige.

Drink voldoende water en eet gevarieerd

Drink voldoende water. Het advies is 1,5 liter water per dag. Eet vooral eiwitrijk voedsel dat bijdraagt aan de genezing van decubitus, zoals vis, bonen, noten, zaden, eieren, kwark. Schakel uw (huis)arts of een andere betrokken zorgverlener in als u moeite heeft met eten en of drinken.

Blijf in beweging

Beweeg zoveel mogelijk. Zelfs een kleine verandering in de houding is al goed. Beweging is goed voor de doorbloeding van de huid. Als een cliënt niet zelf kan bewegen, is het belangrijk om als zorgprofessional de cliënt hierbij te ondersteunen.

Maak gebruik van een decubituslens

Bent u een zorgprofessional? Gebruik dan een decubituslens. Decubituswonden worden geclassificeerd op basis van de diepte van weefselbeschadiging.  Als een patiënt ondanks preventieve maatregelen toch niet-wegdrukbare roodheid ontwikkelt, kan dit erop duiden dat preventieve maatregelen niet effectief genoeg zijn geweest. Om zeker te weten of dit decubitus is, wordt met de top van de vinger of een decubituslens in het centrum van de rode plek gedrukt. Uit onderzoek blijkt dat het transparante drukschijfje (decubituslens) een betrouwbaardere methode is dan de vingermethode.

Herken decubitus met de Q Care decubituslens!

Een decubituslens is een handig hulpmiddel voor zorgprofessionals omdecubitus classificatie categorie 1goed te kunnen beoordelen. Een decubituslens maakt onderscheid tussen wegdrukbare en niet-wegdrukbare roodheid. Indien menniet tijdig een decubitus categorie I signaleert,kan er ook niet met de preventie worden gestart in de vorm van het verminderen van druk- en schuifkrachten. Met als gevolg verergering van de decubitussituatie, die voor de cliënt vervelende implicaties kunnen hebben. Voor een zorgorganisatie vertaalt het gebrek aan preventie zich in oplopende kosten en een hogere werkdruk voor zorgpersoneel. Vraag vandaag nog de gratis Q Care decubituslens aan.

Preventie met dé beste AD-hulpmiddelen

We maken gebruik van verschillende typenanti-decubitus matrassendie specifiek kunnen worden ingezet ter preventie en andere die juist bij reeds ontstane doorligwonden kunnen verlichten. Om zo de genezing te bevorderen. Wij leveren hulpmiddelen zoalszitkussens, wigkussens, hielbeschermersenanti-decubitus matrassen.We luisteren aandachtig naar uw wensen en betrekken u bij de keuze van het beste passende matras. Doorligplekken voorkomen met het juiste hulpmiddel? Wij leveren dé beste AD-hulpmiddelen door in Nederland, waardoor we ook bij u in de buurt hoogwaardige decubituszorg kunnen leveren!