• BEWEZEN EFFECTIEVE AANPAK

  Indiceren

  Decubitus is een risico: jaarlijks ondervinden duizenden mensen last van decubitus problematiek. Om uw doorligwond te kunnen behandelen, maken we een risico-inventarisatie die uw wond en persoonlijke situatie in kaart brengt.

  WERKWIJZE

  Elke decubituswond is anders. Dit betekent dat elke behandeling geheel op maat wordt samen-gesteld door ons. Wij stellen het genezingsproces van uw wond centraal, op basis van uw welbevinden.

  Materialen

  Het inzetten van antidecubitus hulpmiddelen gebeurt altijd functioneel en merkonafhankelijk. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw doorligwond optimaal kan genezen.

  Indiceren

  Anamnesegesprek

  Voor het behandelen van decubitus kan uw zorgverlener een aanvraag bij ons indienen. Wij streven ernaar om u dezelfde dag of de dag erna te bezoeken voor een anamnese. Een anamnese is het verzamelen van relevante gegevens en het vaststellen van een diagnose. Op basis van deze anamnese en onze ervaring en kennis installeert onze verpleegkundige direct een hulpmiddel dat past bij uw persoonlijke situatie. We kijken naar uw mobiliteit, ziektebeeld en hoe uw zorg door zorgverleners is geborgd. We indiceren en stellen een rapportage op die inzichtelijk is voor al uw zorgverleners. Vervolgens stellen we een behandelplan op met als doel dat de wond zo snel mogelijk geneest.

  De ernst van de wond bepalen

  Tijdens het indiceren kijken we naar de fase waarin de wond zich bevindt. Decubitus (doorliggen) kan ontstaan door drukverschillen en schuifkracht, soms in combinatie met voedingsproblemen, en begint vaak als een rode, niet-wegdrukbare plek op de huid. Wanneer dit niet tijdig wordt gesignaleerd of wanneer er geen adequate zorg wordt verleend kan de wond zich ontwikkelen naar een ernstige wond. Hiervoor zijn vier categorieën bepaald waarmee we kunnen vaststellen of het om een oppervlakkige wond of een diepe doorligplek gaat. Zie hier een uitleg van deze categorieën.

  Een behandelplan opstellen

  Wanneer de ernst van de wond is vastgesteld, kunnen we een behandelplan opstellen dat past bij uw persoonlijke situatie. Dit behandelplan bevat niet alleen aanbevelingen voor de verzorging zelf, maar ook advies omtrent wondverzorgingsmaterialen en antidecubitus hulpmiddelen.

  Werkwijze

  Decubitusconsulenten

  Q Care werkt alleen met gespecialiseerde wond- en decubitusverpleegkundigen en wondspecialisten. Tevens beschikt Q Care over wondconsulenten die een 2-jarige opleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben gevolgd op het gebied van wondverpleegkunde. Wij zorgen ervoor dat onze kennis op het gebied van wondzorg en decubitus volledig is en up-to-date blijft. Goede zorg begint immers met een juiste diagnose en een effectief behandelplan.

  Wat doen we precies

  Onze verpleegkundigen leggen belangrijke informatie over uw doorligwond vast in een rapportage: deze bestaat o.a. uit een mondelinge toelichting van de cliënt, onze observatie-bevindingen en meetuitslagen. Op basis van de kennis van onze wondverpleegkundige en de informatie over uw persoonlijke situatie adviseren wij u een passend anti decubitusmiddel. Daarnaast kunnen wij u een advies geven om uw wonden te laten verzorgen volgens onze protocollen.

  Preventie

  Decubituszorg begint bij een goede preventie. Onze verpleegkundigen zijn in staat om u ook te adviseren wanneer er een risico bestaat op het krijgen van decubitus. Het voorkomen bespaart u veel ellende, voorkomen is beter dan genezen. Onze antidecubitussystemen zijn niet alleen inzetbaar om aanwezige klachten te verminderen, ze kunnen ook worden toegepast om het risico op decubitus te verkleinen. Het inzetten van onze hulpmiddelen gebeurt fasegewijs: we stellen de juiste waarden van antidecubitussystemen direct in en leggen dit vast in onze rapportage. Dit altijd aan de hand van de laatste landelijke richtlijnen en protocollen. Onze hulpmiddelen kunnen worden toegepast om het risico op decubitus te voorkomen of te verkleinen.

  De wond monitoren

  Tijdens het bezoek van onze verpleegkundige installeren wij direct een passende oplossing. Uw persoonlijke situatie kan veranderen. Het betreft een medisch matras en heeft andere comfortwaarden dan een traditioneel matras. We blijven u periodiek bezoeken om te kijken of uw hulpmiddel nog steeds functioneel past bij uw decubituszorg. Wanneer er veranderingen hebben voorgedaan in uw situatie of wanneer wij die veranderingen vaststellen, bieden wij u wederom een passend hulpmiddel aan. Indien u zelf aangeeft dat er wijzigingen zijn, kun u contact opnemen met ons en wordt er opnieuw een afspraak met u gemaakt om uw persoonlijke situatie te beoordelen.

  We blijven met u in contact

  Hoewel we onze hulpmiddelen direct inzetten voor uw doorligwond, kan uw situatie soms snel veranderen. Daarom controleren wij enkele dagen na de installatie of alles naar wens is. We kunnen dan direct schakelen als onze hulpmiddelen moeten worden bijgesteld. Gedurende het genezingsproces blijven wij contact houden met onze cliënten, zolang als dat nodig is.

  Materialen

  Functioneel en merkonafhankelijk

  Onze decubitusverpleegkundigen beschikken over ruime kennis van en ervaring met verschillende antidecubitus hulpmiddelen. Hierdoor zijn zij in staat om bij u een merkonafahankelijk en functioneel antidecubitus hulpmiddel te verstrekken, afgestemd op uw persoonlijke situatie. De zorg rondom het bed, de gewenste maatvoering van het matras, uw lengte en gewicht en de ernst van de doorligwond bepalen welke antidecubitus hulpmiddelen geschikt zijn voor uw situatie. Wij laten ons niet leiden door merken, maar kiezen op basis van functionele criteria de juiste materialen uit.

  In de anamnese worden uw persoonlijke relevante medische gegevens opgenomen om tot een goede afweging te komen en om u het juiste hulpmiddel te kunnen verstrekken.

  Onze antidecubitus systemen

  Er zijn verschillende typen anti-decubitus matrassen systemen die preventief kunnen worden ingezet en bij reeds ontstane decubitus kunnen verlichten en genezing kunnen bevorderen. Q Care levert onder andere een grote diversiteit aan decubitusmatrassen, zit- hoofd- en oorkussens, en hielbeschermers. Op basis van ons advies bepalen wij welk systeem geschikt is voor uw doorligwond.

  Optimale hygiëne

  Bij goede wond- en decubituszorg speelt hygiëne een belangrijke rol, dit vinden wij erg belangrijk. Al onze systemen worden getest op verontreiniging waarna ze gereinigd, gedesinfecteerd en wederom getest worden door middel van laboratoriumtesten. Hierdoor kunnen wij u een 100% schoon matras garanderen!

  100% schoon

  Na het reinigingsproces worden alle systemen opnieuw geassembleerd en gecontroleerd en gekalibreerd waardoor u een technisch goed functionerend hulpmiddel krijgt. De pompen worden eveneens gereinigd en gedesinfecteerd en technisch gecontroleerd waardoor zij ook wederom voor 100% inzetbaar zijn. De systemen hebben een uniek nummer waardoor de historie volledig door een track and trace systeem worden geregistreerd. De complete historie van onze antidecubitussystemen vermelden we in een rapportage. Zo kunnen onze verpleegkundigen continu traceren in welke staat een systeem is.

  BEWEZEN EFFECTIEVE AANPAK

  Indiceren

  Decubitus is een risico: jaarlijks ondervinden duizenden mensen last van decubitus problematiek. Om uw doorligwond te kunnen behandelen, maken we een risico-inventarisatie die uw wond en persoonlijke situatie in kaart brengt.

  Indiceren

  Anamnesegesprek

  Voor het behandelen van decubitus kan uw zorgverlener een aanvraag bij ons indienen. Wij streven ernaar om u dezelfde dag of de dag erna te bezoeken voor een anamnese. Een anamnese is het verzamelen van relevante gegevens en het vaststellen van een diagnose. Op basis van deze anamnese en onze ervaring en kennis installeert onze verpleegkundige direct een hulpmiddel dat past bij uw persoonlijke situatie. We kijken naar uw mobiliteit, ziektebeeld en hoe uw zorg door zorgverleners is geborgd. We indiceren en stellen een rapportage op die inzichtelijk is voor al uw zorgverleners. Vervolgens stellen we een behandelplan op met als doel dat de wond zo snel mogelijk geneest.

  De ernst van de wond bepalen

  Tijdens het indiceren kijken we naar de fase waarin de wond zich bevindt. Decubitus (doorliggen) kan ontstaan door drukverschillen en schuifkracht, soms in combinatie met voedingsproblemen, en begint vaak als een rode, niet-wegdrukbare plek op de huid. Wanneer dit niet tijdig wordt gesignaleerd of wanneer er geen adequate zorg wordt verleend kan de wond zich ontwikkelen naar een ernstige wond. Hiervoor zijn vier categorieën bepaald waarmee we kunnen vaststellen of het om een oppervlakkige wond of een diepe doorligplek gaat. Zie hier een uitleg van deze categorieën.

  Een behandelplan opstellen

  Wanneer de ernst van de wond is vastgesteld, kunnen we een behandelplan opstellen dat past bij uw persoonlijke situatie. Dit behandelplan bevat niet alleen aanbevelingen voor de verzorging zelf, maar ook advies omtrent wondverzorgingsmaterialen en antidecubitus hulpmiddelen.

  WERKWIJZE

  Elke decubituswond is anders. Dit betekent dat elke behandeling geheel op maat wordt samen-gesteld door ons. Wij stellen het genezingsproces van uw wond centraal, op basis van uw welbevinden.

  Werkwijze

  Decubitusconsulenten

  Q Care werkt alleen met gespecialiseerde wond- en decubitusverpleegkundigen en wondspecialisten. Tevens beschikt Q Care over wondconsulenten die een 2-jarige opleiding aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben gevolgd op het gebied van wondverpleegkunde. Wij zorgen ervoor dat onze kennis op het gebied van wondzorg en decubitus volledig is en up-to-date blijft. Goede zorg begint immers met een juiste diagnose en een effectief behandelplan.

  Wat doen we precies

  Onze verpleegkundigen leggen belangrijke informatie over uw doorligwond vast in een rapportage: deze bestaat o.a. uit een mondelinge toelichting van de cliënt, onze observatie-bevindingen en meetuitslagen. Op basis van de kennis van onze wondverpleegkundige en de informatie over uw persoonlijke situatie adviseren wij u een passend anti decubitusmiddel. Daarnaast kunnen wij u een advies geven om uw wonden te laten verzorgen volgens onze protocollen.

  Preventie

  Decubituszorg begint bij een goede preventie. Onze verpleegkundigen zijn in staat om u ook te adviseren wanneer er een risico bestaat op het krijgen van decubitus. Het voorkomen bespaart u veel ellende, voorkomen is beter dan genezen. Onze antidecubitussystemen zijn niet alleen inzetbaar om aanwezige klachten te verminderen, ze kunnen ook worden toegepast om het risico op decubitus te verkleinen. Het inzetten van onze hulpmiddelen gebeurt fasegewijs: we stellen de juiste waarden van antidecubitussystemen direct in en leggen dit vast in onze rapportage. Dit altijd aan de hand van de laatste landelijke richtlijnen en protocollen. Onze hulpmiddelen kunnen worden toegepast om het risico op decubitus te voorkomen of te verkleinen.

  De wond monitoren

  Tijdens het bezoek van onze verpleegkundige installeren wij direct een passende oplossing. Uw persoonlijke situatie kan veranderen. Het betreft een medisch matras en heeft andere comfortwaarden dan een traditioneel matras. We blijven u periodiek bezoeken om te kijken of uw hulpmiddel nog steeds functioneel past bij uw decubituszorg. Wanneer er veranderingen hebben voorgedaan in uw situatie of wanneer wij die veranderingen vaststellen, bieden wij u wederom een passend hulpmiddel aan. Indien u zelf aangeeft dat er wijzigingen zijn, kun u contact opnemen met ons en wordt er opnieuw een afspraak met u gemaakt om uw persoonlijke situatie te beoordelen.

  We blijven met u in contact

  Hoewel we onze hulpmiddelen direct inzetten voor uw doorligwond, kan uw situatie soms snel veranderen. Daarom controleren wij enkele dagen na de installatie of alles naar wens is. We kunnen dan direct schakelen als onze hulpmiddelen moeten worden bijgesteld. Gedurende het genezingsproces blijven wij contact houden met onze cliënten, zolang als dat nodig is.

  Materialen

  Het inzetten van antidecubitus hulpmiddelen gebeurt altijd functioneel en merkonafhankelijk. Op deze manier zorgen wij ervoor dat uw doorligwond optimaal kan genezen.

  Materialen

  Functioneel en merkonafhankelijk

  Onze decubitusverpleegkundigen beschikken over ruime kennis van en ervaring met verschillende antidecubitus hulpmiddelen. Hierdoor zijn zij in staat om bij u een merkonafahankelijk en functioneel antidecubitus hulpmiddel te verstrekken, afgestemd op uw persoonlijke situatie. De zorg rondom het bed, de gewenste maatvoering van het matras, uw lengte en gewicht en de ernst van de doorligwond bepalen welke antidecubitus hulpmiddelen geschikt zijn voor uw situatie. Wij laten ons niet leiden door merken, maar kiezen op basis van functionele criteria de juiste materialen uit.

  In de anamnese worden uw persoonlijke relevante medische gegevens opgenomen om tot een goede afweging te komen en om u het juiste hulpmiddel te kunnen verstrekken.

  Onze antidecubitus systemen

  Er zijn verschillende typen anti-decubitus matrassen systemen die preventief kunnen worden ingezet en bij reeds ontstane decubitus kunnen verlichten en genezing kunnen bevorderen. Q Care levert onder andere een grote diversiteit aan decubitusmatrassen, zit- hoofd- en oorkussens, en hielbeschermers. Op basis van ons advies bepalen wij welk systeem geschikt is voor uw doorligwond.

  Optimale hygiëne

  Bij goede wond- en decubituszorg speelt hygiëne een belangrijke rol, dit vinden wij erg belangrijk. Al onze systemen worden getest op verontreiniging waarna ze gereinigd, gedesinfecteerd en wederom getest worden door middel van laboratoriumtesten. Hierdoor kunnen wij u een 100% schoon matras garanderen!

  100% schoon

  Na het reinigingsproces worden alle systemen opnieuw geassembleerd en gecontroleerd en gekalibreerd waardoor u een technisch goed functionerend hulpmiddel krijgt. De pompen worden eveneens gereinigd en gedesinfecteerd en technisch gecontroleerd waardoor zij ook wederom voor 100% inzetbaar zijn. De systemen hebben een uniek nummer waardoor de historie volledig door een track and trace systeem worden geregistreerd. De complete historie van onze antidecubitussystemen vermelden we in een rapportage. Zo kunnen onze verpleegkundigen continu traceren in welke staat een systeem is.

  Nieuws en inspiratie...

  Doorliggen voorkomen

  Dé landelijke specialist in totale wond- en decubituszorg Q Care is als familiebedrijf al ruim 20 jaar gespecialiseerd in totale wond- en decubituszorg. Onze eigen decubitusverpleegkundigen indiceren, behandelen en monitoren...
  Lees meer

  Doorligwonden vereisen speciale aandacht

  Wat we doen om doorligwonden te voorkomen? Totale wond- en decubituszorg afgestemd op uw zorgorganisatie? Het familiebedrijf Q Care is een autoriteit op het gebied van wond- en ­decubituszorg. Wij...
  Lees meer
  doorligwonden-doorliggen-doorligplekken-voorkomen

  Sterk in decubituspreventie

  Welzijn door decubituspreventie Q Care is dé autoriteit op het gebied van wond- en ­decubituszorg. Heeft u een doorligwond of het risico om decubitus te ontwikkelen? En komt u in...
  Lees meer

  Duurzame oplossingen voor decubituspreventie

  Is een anti-decubitus matras te hergebruiken? Jaarlijks hebben ruim 400.000 Nederlanders te maken met complexe wonden: ulcus cruris (open been), diabetische voet, oncologische wonden, chirurgische wonden en skin tear. Daarnaast...
  Lees meer

  Introductie Q Care E-Learning

  Verbeter de effectiviteit van opleiden! Met onze modules leert u stap voor stap, in een moderne online omgeving, complexe wonden en decubitus nog beter te herkennen, te beoordelen en te...
  Bekijk film
  BEKIJK VIDEO E-LEARNING