DECUBITUS

Decubitus is een veelvoorkomende complicatie bij mensen die langdurig druk en/of schuifkracht ervaren op een bepaald stuk huid. Deze doorligwonden zijn pijnlijk en vereisen doorgaans langdurige en intensieve behandeling. Q Care is gespecialiseerd in wond- en decubituszorg op maat!

Decubitus depth unknown

De categorie decubitus depth unknown, ook wel bekend als decubitus met verdenking van diepe weefselschade, wordt opgesplitst in onderstaande subclassificaties. Deze categorie is van toegevoegde waarde omdat het verloop afwijkt van de andere decubituscategorieën.

1. Suspected Deep Tissue Injury
Het verlies van de volledige weefsellaag met onbekende diepte: de huid is beschadigd en bedekt met necrose of een korst. Hierdoor is het onduidelijk tot hoe diep de necrose zich ontwikkeld heeft.

2. Unstageable
Het vermoeden van een diepe weefsel­beschadiging met onbekende diepte: de huid is intact, maar verkleurd (zwart/paars/bruin). Vermoedelijk is de onderliggende huid aangedaan. Of de huid is intact en er is een blaar gevuld met bloed. 

Bij beide situaties kan het aangedane weefsel pijnlijk, stevig, slap, zacht, warmer of kouder aanvoelen dan het aangrenzend weefsel. Diepe weefselschade kan moeilijk te ontdekken zijn bij individuen met een donkere huidskleur. Interventies en inzet van preventieve maatregelen zijn er op gericht om diepere weefselschade te voorkomen. Bij de behandeling van decubitus categorie onbekend kan volledig herstel als zeer lastig worden ervaren, omdat er niet direct kan worden bepaald hoe ver en diep de weefselschade rijkt.

Depth unknown: ernstige weefselschade waarbij de diepte onbekend is

Er is vermoedelijk sprake van ernstige weefselschade, maar het is niet in te schatten tot hoe ver en diep. Deze dieper gelegen weefselschade kan al aanwezig zijn voordat de verkleuring zichtbaar wordt. Wondontwikkeling kan bestaan uit een dunne blaar over een donkere wondbedding. De wond kan zich verder ontwikkelen en bedekt raken met een dunne laag necrotisch weefsel. Wondontwikkeling kan zelfs bij optimale behandeling snel gaan en verschillende lagen weefsel blootleggen.

Van decubitus categorie onbekend kan snelle verslechtering verwacht worden. Waarschijnlijk door een combinatie van directe schade door ischemie bij compressie van het weefsel, en indirect door reperfusie (het terugvloeien van bloed in de weefsels) als er drukontlasting van het aangedane gebied plaatsvindt. Bij ischemie ontstaan in de cellen vrije zuurstofradicalen die door de reperfusie in contact komen met zuurstof. Dit zorgt voor een heftige, toxische reactie en kan leiden tot ernstige schade aan het weefsel. In tegenstelling tot decubitus in het algemeen, dat het meest voorkomt op het sacrum (stuitbeen), komt decubitus categorie onbekend het meeste voor op de hielen.

Behandeling decubitus depth unknown:

Vanuit de internationale richtlijn wordt de categorie depht unknown als volgt omschreven; Een decubituswond waarbij er sprake is van een volledig huiddikte defect, bedekt met beslag of necrose, waardoor de diepte van de wond niet met het oog te bepalen is. Indien het beslag of de necrose verwijderd wordt, zou de wond geclassificeerd kunnen worden als decubitus categorie 3 of 4. Maar bijna altijd is dit een decubituswond categorie 4.

Voor de behandeling van deze categorie pas wisselligging toe voor zowel preventieve als curatieve maatregelen. Druk veroorzaakt door het liggen of zitten op een bepaald deel van het lichaam kan resulteren in een aanhoudende vervorming van het zachte weefsel en uiteindelijk onvoldoende doorbloeding en weefselbeschadiging van het aangedane gebied. De frequentie, methode van herpositioneren en de houding moeten bepaald worden op basis van de beoordeling en evaluatie van de toestand van de patiënt. Hierbij moet er rekening gehouden worden met o.a. de ernst van het risico. de medische toestand, de toestand van de huid, het niveau van activiteit en mobiliteit, het comfort, het zorgplan en de karakteristieken van de onderlaag waar de patiënt op zit of ligt.

Een droge, harde necrotische korst kan gezien worden als natuurlijke beschermlaag en verwijdering dient altijd te gebeuren door een gespecialiseerde arts. Herkent u deze symptomen? Neem dan contact op met Q Care of vraag om een doorverwijzing bij uw zorgprofessional of huisarts.