DECUBITUS

Decubitus is een veelvoorkomende complicatie bij mensen die langdurig druk en/of schuifkracht ervaren op een bepaald stuk huid. Deze doorligwonden zijn pijnlijk en vereisen doorgaans langdurige en intensieve behandeling. Q Care is gespecialiseerd in wond- en decubituszorg op maat!

Decubitus categorie 4

Decubituswonden worden geclassificeerd op basis van de diepte van weefselbeschadiging. Bij decubitus categorie 4 is er sprake van verlies van een volledige weefsel laag met blootliggend bot, pezen of spieren zichtbaar. Op bepaalde delen van de wondbodem kan wondbeslag of een korst aanwezig zijn. Vaak is er tevens sprake van ondermijning en tunnelvorming.

De diepte van decubitus categorie 4 varieert per anatomische locatie. De neusbrug, het oor, het achterhoofd en de enkel hebben geen subcutaan weefsel, en hierdoor kan decubitus op deze plekken oppervlakkig zijn. Decubitus Categorie 4 kan zich op andere lichaamsdelen uitbreiden in de spieren en/- of ondersteunende structuren (bijvoorbeeld fascia, pees of gewrichtskapsel), waardoor gemakkelijk osteomyelitis (botontsteking) ontstaat. Blootliggend bot en/ – of spierweefsel is soms zichtbaar of direct voelbaar.

Decubitus categorie 4: verlies volledige weefsellaag

Decubitus categorie 4 is de meest ernstige vorm van doorliggen. Hier is niet alleen de volledige huidlaag verdwenen, maar zijn ook de onderliggende weefsels aangedaan. Spierweefsel, pezen, en botten kunnen zijn afgestorven. Bij de behandeling van decubitus categorie 4 kan volledig herstel als zeer lastig worden ervaren.

Behandeling van de decubitus categorie 4:

Ook bij decubitus categorie 4 (ook wel bekend als decubitus graad 4) geldt dat positioneren (ook wel genoemd wisselligging geven) het essentiële onderdeel is van de te nemen preventieve en curatieve maatregelen. Druk veroorzaakt door het liggen of zitten op een bepaald deel van het lichaam kan resulteren in een aanhoudende vervorming van het zachte weefsel en uiteindelijk in ischemie en weefselbeschadiging van het aangedane gebied. Zorg ervoor dat de patiënt geen druk of schuifkrachten meer heeft op het aangedane weefsel of de wond(en).

De frequentie, methode van herpositioneren en de houding moeten bepaald worden op basis van de beoordeling en evaluatie van de toestand van de patiënt. Hierbij moet er o.a. rekening gehouden worden met de ernst van het risico, de medische toestand, de toestand van de huid, het niveau van activiteit en mobiliteit, het comfort, het zorgplan en de karakteristieken van de onderlaag waar de patiënt op zit of ligt.

Deze wondproblematiek vraagt een multidisciplinaire aanpak. Zo is o.a. ook een diëtist betrokken bij deze zorg. Voor het herstel van deze wonden vraagt het lichaam om meer voedingsstoffen zoals b.v. eiwitten. Het is belangrijk dat een diëtist dit goed bespreekt met de patiënt, familie Fof zorgverlener. Om zo een passend voedingsplan op te kunnen stellen.

Herkent u deze symptomen? Neem dan contact op met Q Care of vraag om een doorverwijzing bij uw zorgprofessional of huisarts.