Een feestelijke mijlpaal!

Sinds Cees Vermeer 20 jaar geleden is gestart met Q Care is het bedrijf uitgegroeid tot dé decubitusexpert van Nederland. Een organisatie die trots is op haar medewerkers, de specialistische rol binnen de zorg en de mooie samenwerkingen. In dit interview kijkt Cees terug naar de afgelopen 20 jaar. Van het begin tot aan onze successen. Onze groei en de ambities voor de komende jaren.

Hoe is Q Care tot stand gekomen?

“Al voordat Q Care werd opgericht was ik actief in de zorgsector! Met een andere onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met de ontwikkeling en distributie van revalidatiehulpmiddelen die functioneel bijdragen aan de levenskwaliteit van de gebruikers. Hierbij moet je o.a. denken aan complexe en innovatieve rolstoelen, waarmee mensen kunnen staan en (staand en liggen) rijden.”

“Met betrekking tot de levering van deze specialistische revalidatiehulpmiddelen hebben we zeer intensief contact met revalidatiecentra waar o.a. dwarslaesie en spina bifida patiënten revalideren. Met als doel om revalidanten uiteindelijk weer zo snel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven! In ons assortiment zat ook een anti-decubitus matras, waarmee we toentertijd niet actief waren op de Nederlandse markt. Dit diende namelijk niet als hoofdactiviteit binnen onze organisatie. We kregen wel regelmatig de vraag van revalidatieartsen of zij dit matras niet eens konden uitproberen, omdat de aangeboden matrassen op de markt niet voldoende functioneel waren voor deze individuele specifieke revalidant. Natuurlijk! Hier konden we incidenteel wel in voorzien om zo het welzijn van de revalidant te verbeteren.”

Hoe ging dit dan in zijn werk?

“Als het anti-decubitus matras paste bij de zorgsituatie van de patiënt, dan schreef de revalidatiearts een aanvraag naar de zorgverzekeraar en daarmee werd dit type matras vergoed. Een bijkomstigheid was dat na verloop van tijd de zorgsituatie van een revalidant veranderde, waardoor wij ook periodiek langskwamen om te beoordelen of het matras nog naar behoren functioneerde. Daarnaast losten we eventuele problemen op.”

“Ook werden we gebeld door bijvoorbeeld de partner of familie als de cliënt overleden was, met de vraag of we het matras weer konden ophalen. De zorgverzekeraar bood hierin namelijk geen oplossing. “Komen jullie het niet halen, dan gooien wij het weg.” hoorde ik dan over de telefoon. Dat vond ik opmerkelijk. Helemaal toen we steeds meer aanvragen kregen. Op een gegeven moment ben ik hierover na gaan denken. Hoe zou je deze zorg effectief kunnen beheersen? En de kwaliteit van deze specifieke zorg kunnen waarborgen? Uiteindelijk heb ik dit verwerkt tot een overzichtelijk stappenplan niet groter dan een A4-tje, en ben hiermee in gesprek gegaan met een zorgverzekeraar. Deze gesprekken liepen gedurende een periode van 2 jaar, waarbij uiteindelijk steeds meer ideeën en oplossingen het licht zagen en een nieuw servicemodel ontstond. Ik besloot na een bepaalde periode dat ik wel interesse had om dit concept goed uit te gaan rollen. Waarbij de nadruk moest gaan liggen op kwalitatieve zorg en dienstverlening en niet puur op de verkoop van hulpmiddelen. En dat je functioneel kijkt naar wat nodig is voor de cliënt en niet vanuit het product.”

“Hierin zat ook al de gedachte om een specialistische verpleegkundige, met gedegen kennis van decubitus, direct aan het bed een anamnese af te laten nemen. Het juiste decubitus hulpmiddel direct in te zetten en te installeren door de gespecialiseerde decubitusverpleegkundige. Passend bij de situatie van de cliënt en periodiek de ontwikkelingen van de cliënt te blijven monitoren. Om zo snel te kunnen schakelen als er een andere zorgbehoefte ontstaat. Totdat het volgen van de patiënt niet meer nodig is, en het matras weer terug in roulatie genomen kan worden. Zo is in het kort de start van Q Care wond- en decubituszorg ontstaan. Deze vorm van dienstverlening en werkwijze hebben we ook met succes geïntroduceerd in de verpleeghuizen en andere WLZ instellingen.

Kun je vertellen waar Q Care voor staat?

“Inmiddels is de hedendaagse preventieve zorg een stuk beter georganiseerd dan in de begin jaren van Q Care. Doorligwonden waren toen een veel voorkomend probleem, omdat er te weinig prioriteit of aandacht voor was. Wat je voornamelijk zag was dat anti-decubitus hulpmiddelen niet optimaal werden ingezet, omdat er te weinig expertise was. Inmiddels weten we dat het zorgvuldig inzetten van hulpmiddelen, naar de behoefte van de cliënt, een zeer belangrijke rol spelen bij het voorkomen van decubitus. Deze aandacht voor de kwalitatieve zorg zat vanaf het allereerste begin al in de kern van onze organisatie.”

“Als familiebedrijf vieren we dit jaar ons 20-jarig bestaan. Het bedrijf is ontstaan in 2001. Een aantal jaren later maakte het bedrijf een enorme groei door, omdat zorgverzekeraars onder de indruk waren van ons specialistische concept.”

“Voorheen was het namelijk zo dat als een cliënt om chronische redenen langer dan 26 weken gebruik ging maken van een anti-decubitus hulpmiddel deze direct door de zorgverzekeraar werd betaald. Wanneer het ging om kortdurende decubituszorg, 26 weken of korter, dan werd deze zorg verzorgd door de uitleen van thuiszorgorganisaties, AWBZ gefinancierd. Wat wij veel zagen gebeuren was dat bij cliënten waarbij in eerste instantie was uitgegaan van kortdurende zorg, uiteindelijk in de praktijk langdurige zorg nodig was. Dus wij kregen cliënten vanuit de uitleen van de thuiszorg die overgezet moesten worden naar de zorgverzekeraar. Daarnaast toonde onze data aan, dat we veel cliënten kregen waarbij decubitus niet verbeterd of juist verergerd was in die eerste 26 weken. Waardoor er voor de zorgverzekeraar een ander type schadelast tot stand kwam. We stelde vast dat er meer samenwerking nodig was aangaande de kortdurende zorg om zo decubituspreventie te verbeteren! We maakten mede op verzoek van de zorgverzekeraars nieuwe afspraken met de AWBZ Zorgkantoren waardoor we ook de kortdurende uitleen gefinancierd kregen. Zo hadden we in korte tijd met alle zorgkantoren overeenstemming. Met als gevolg dat we een enorme groei konden doormaken.”

“Een andere ontwikkeling die van groot belang is geweest voor onze organisatie is de verdere professionalisering van ons eigen reinigings- en desinfectieproces. We waren als organisatie inmiddels zo gegroeid, dat er een sterke behoefte was aan een geautomatiseerde wasstraat. Na meerdere afstemmingen met een arts-microbioloog met expertise op gebied van reiniging en desinfectie gemaakt te hebben, bleek dat de getekende nieuwbouw en technische oplossing uiteindelijk complexer was dan dat we daarvoor bedacht hadden. Maar onderwijl zag ik wel in dat we voor eens en altijd, door aan de voorkant te investeren in kwaliteit en innovatie, de standaard zouden kunnen gaan bepalen voor ons domein.”

Hoe ging het reinigen en desinfecteren er vroeger aan toe?

“Traditioneel gebeurde dit met een emmertje sop en een scheutje allesreiniger. Zo werd voorheen een matras handmatig gepoetst en behandeld. Terwijl een matras toch behoorlijk intensief gebruikt wordt door de cliënten. Tot aan het overlijden van een persoon aan toe. Het is onze verantwoordelijkheid om aan te kunnen tonen dat het matras 100% schoon en gedesinfecteerd is om opnieuw ingezet te kunnen worden. Hierdoor is het frequent testen van je matrassen en werken volgens de juiste protocollen van groot belang. Om hier uiteindelijk dan weer onze reinigings- en desinfectieprocessen op af te stemmen. Er was op dit gebied, en dan spreek ik over 2003, geen bestaande standaard!”

“Dus wij zijn onze werkwijze gaan protocolleren om uiteindelijk samen met een grote speler op het gebied van industriële reinigings- en desinfectieapparatuur een unieke wasstraat te ontwikkelen voor onze matrassen.”

“Daarnaast hebben we bij de ontwikkeling van onze reinigings- en desinfectieafdeling nieuwe kwaliteitsstandaarden en functionele eisen geformuleerd die door Zorgverzekeraars en andere Zorgaanbieders als norm zijn overgenomen. Met als eindresultaat een nieuwe standaard waarmee we onze eigen klanten konden overtuigen van onze meerwaarde. De infrastructuur die we hebben gebouwd konden we ondersteunen met doelgerichte data om op deze manier zo transparant mogelijk te zijn voor onze klanten.”

Wat zijn de afgelopen jaren de successen geweest?

“Bij Q Care staan aandacht voor de zorg en het leveren van kwaliteit hoog in ons vaandel! Waar wij trots op zijn is dat wij de huidige kwaliteitsstandaard voor de decubituszorg in de markt hebben gezet. Deze erkende kwaliteitsstandaard beschreven in het kwaliteitsmanagementsysteem wordt onafhankelijk getoetst door een Notified Body om zo de kwaliteit te borgen en blijvend te verbeteren. Wij zijn gecertificeerd voor alle kernactiviteiten op het gebied van anti-decubitus hulpmiddelen, zoals o.a. het indiceren, adviseren, verstrekken en installeren van anti-decubitus hulpmiddelen. Daarnaast zijn we ook gecertificeerd voor het beheren, reinigen en desinfecteren, onderhouden, repareren en retourneren van anti-decubitus hulpmiddelen. Hiermee opereren we volgens de wettelijke internationale richtlijnen, kwaliteitsmanagement eisen en CE-normen. We zijn transparant voor onze klanten door het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001 en ISO 13485 (medische producten) waarin procedures en bewerkprocessen beschreven zijn. Het voldoen aan deze kwaliteitseisen is inmiddels verplicht geworden bij alle zorgverzekeraars om überhaupt in aanmerking te komen voor een overeenkomst.”

“Daarnaast vind ik ook dat een verstrekt hulpmiddel moet aansluiten op de functionaliteit en de behoefte van de cliënt. Wat ons uniek maakt is dat onze eigen wond- en decubitusverpleegkundigen optimaal kijken naar de situatie van de cliënt. We bieden totale wondzorg op maat in combinatie met merkonafhankelijke AD-hulpmiddelen. Met als doel het welzijn voor de cliënt te verbeteren.”

Wat kunnen we verwachten van Q Care in de toekomst?

“Inmiddels staat er met mijn zoon Roderick een nieuwe generatie klaar om het familiebedrijf te gaan leiden. Dit zal in de nabije toekomst steeds meer vorm gaan krijgen! Ik ben ervan overtuigd dat onze organisatie de komende jaren stevig blijft doorgroeien. Aan de ene kant door de aanstaande vergrijzing, en aan de andere kant door onze bewuste keuze om als specialist te opereren binnen een bepaald domein.”

“Q Care zorgt voor een flexibele schil rondom (zorg)organisaties als het gaat om decubituszorg. Wij zijn daarin de specialist. Met de juiste mensen, expertise, hulpmiddelen en opleidingen.”

“Door in de toekomst steeds meer op deze manier te gaan werken kunnen (zorg)organisaties de toenemende vraag in zorg en personeel aan, en blijft de kwaliteit van o.a. decubituszorg gewaarborgd. Want binnen de toekomstige zorg is er gewoon geen ruimte en budget meer om als organisatie alles zelf te blijven doen! Het gaat in de toekomst om het beheersbaar houden van de zorg, om zo de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Daarnaast kunnen we als specialist – gestuurd door onze data – een (zorg)organisatie beter inzicht geven in hun decubitus zorgbehoefte hun kennisontwikkeling. En daarbij gericht zorgmedewerkers naar een hoger niveau tillen door middel van kennisdeling met o.a. klinische lessen via onze Q Care Academie en ons online opleidingsplatform omtrent wond- en decubituszorg, de Q Care E-Learning. Deze verschillende scholingsmogelijkheden zijn geaccrediteerd, waardoor (zorg)professionals recht hebben op studiepunten. Zo pak je gezamenlijk de pijnpunten aan, en maak je de zorg samen beter.”

“Daarnaast ga ik mij in de toekomst meer richten op innovaties omtrent de wondzorg en AD-hulpmiddelen. Zo zijn we op dit moment in de laatste fase van ontwikkeling van de QWhet. Die wereldwijd gepatenteerd is. Dit is het eerste echte draagbare microstroom stimulatie apparaat voor wondgenezing dat moeilijk te genezen wonden stimuleert sneller te genezen. Met de innovatieve slimme elektrode vindt stimulatie plaats, waar dit het meest effectief is. Namelijk in de wond. Hier zullen we het aankomende jaar nog meer nieuws over gaan delen. Tenslotte ga ik de komende jaren graag in gesprek met bestuurders en zorgmanagers over hoe we samen de zorg voor de komende jaren nog beter kunnen gaan inrichten en innoveren. Want de zorg blijft ook de komende jaren een fantastisch vakgebied, waarbij innovatie en kennisdeling het welzijn van mensen aanzienlijk blijven verbeteren.” Vertelt Cees W. Vermeer – Directeur en oprichter Q Care wond- en decubituszorg.

Wellicht ook interessant?

Werken bij Q Care

Ik ben gek op mijn werk! “Mijn dag begint om kwart voor vijf.  Dan sta ik op, ga ik douchen en ontbijten. Om tien over half 6 vertrek ik vanuit Tilburg naar Oisterwijk om de bus op te halen. Klokslag 6 uur start ik de bus en vertrek ik vanaf Q Care richting de depots. […]

Lees verder

Klanttevredenheidsonderzoek: U geeft Q Care een 8,5!

Q Care hecht veel waarde aan uw mening. Daarom hebben we ook dit jaar, voor de 12e keer, een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De deelnemers aan dit onderzoek waarderen Q Care met een gemiddeld rapportcijfer van: 8,5 ****! En daar zijn wij natuurlijk enorm trots op. Het meest trots zijn we op het resultaat dat de […]

Lees verder

Herpositionering

Q Care in een nieuw jasje Dit jaar hebben we hard gewerkt aan de herpositionering van Q Care wond- en decubituszorg en dit willen we graag met u delen! We hebben onze organisatie en dienstverlening waar nodig aangescherpt, ons lange termijn doel bepaald, kernwaarden geformuleerd, persona’s ontwikkeld en de bijbehorende klantreizen in kaart gebracht. Onze […]

Lees verder

Online lesmodules in het kort

Lesmodules van de Q Care E-learning! Als oplossing voor kennisoverdracht, het vergroten van inzicht en het trainen van vaardigheden is de E-learning van de Q Care Academie een ideaal en onmisbaar middel voor uw (zorg)organisatie! De kwaliteit van de Q Care E-learning uit zich in de aansluiting bij uw doelgroep, een passend en informatief platform […]

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Computers inleveren voor Afrika! Wist u dat Q Care wond- en decubituszorg stichting Vraag & Aanbod Internationaal steunt in haar missie om de positie van kansarme mensen in Afrika te verbeteren. Q Care en Stichting Vraag & Aanbod Internationaal willen als sociale onderneming hierin graag hun rol vervullen. Veel kansarme mensen in Afrika hebben het […]

Lees verder

Een AD-matras tegen doorliggen

Hoe wij doorliggen voorkomen? Q Care is als familiebedrijf al ruim 20 jaar gespecialiseerd in totale wond- en decubituszorg. Onze eigen decubitus verpleegkundigen leveren, indiceren en monitoren doorligwonden. Ook leveren wij anti-decubitus hulpmiddelen die nodig zijn voorpreventieenbehandelingvan complexe wonden bij cliënten thuis of bij bewoners in zorginstellingen. Roderick Vermeer startte in 2018 bij het bedrijf […]

Lees verder

Een AD-matras voor Lucas

Een AD-matras voor Lucas Q Care steunt – als maatschappelijk betrokken familiebedrijf – stichting Mariettes’s Child Care in haar missie om kwetsbare weeskinderen in Ghana een veilig thuis te bieden. Mariëtte’s Child Care is 17 jaar geleden opgericht nadat Mariëtte zelf al anderhalf jaar vrijwilligster was in Ghana. Twee jaar later trouwde ze met de Ghanese […]

Lees verder

Een nieuwe website voor Q Care

Q Care lanceert nieuwe website! Care is dé autoriteit op het gebied van wond- en decubituszorg. We zijn de totaalleverancier als het gaat om totale wond- en decubituszorg. We indiceren, stellen een behandelplan op, verzorgen en leveren anti-decubitus hulpmiddelen op maat. Met onze expertise bieden we toegevoegde waarde en dragen we maximaal bij aan het […]

Lees verder

Stage lopen & leren bij Q Care

Stage lopen bij Q Care wond- en decubituszorg De afgelopen periode heeft Jules stage gelopen bij Q Care voor zijn studie marketing & Evenementen aan De Rooi Pannen in Tilburg. Tijdens zijn stageperiode hielp hij Q Care verder met de communicatiestrategie. Hoe bevalt zo’n stage in de zorgsector nou eigenlijk? We vroegen het aan Jules. […]

Lees verder

Instructie Q Care decubituslens

Decubituslens als preventief hulpmiddel! Decubitus (doorliggen) is een ernstige beschadiging van de huid als gevolg van langdurige druk op de huidlaag en zuurstoftekort van het weefsel op de huid. Iedereen die bedlegerig is en onvoldoende beweegt kan doorligplekken krijgen. De reden hiervoor is dat er druk- en schuifkrachten op de huid kunnen ontstaan als er […]

Lees verder