Terugblik op een geslaagd jubileum!

Trots op 20 jaar Q Care! Wij willen een actieve bijdrage leveren aan het duurzaam, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Ons doel is om samen de zorgkosten te verlagen en de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals te vergroten. Gaat u de uitdaging met ons aan?

Preventie is het sleutelwoord van de toekomstige zorg!

Laat je inspireren! Ons 20-jarig jubileum was een groot succes. Waarbij we naast een feestelijk jubileum ook enkele sprekers uit het zorgdomein op het programma hadden staan om over de toekomstige zorg te komen praten. De kwetsbaarheden van ons zorgsysteem worden door de huidige problemen steeds duidelijker zichtbaar. De impact van Corona, een aanhoudend zorgtekort en de wereldwijde energiecrisis laten hun sporen na binnen de zorg en vragen om actie. Met andere woorden: hoe borgen we de continuïteit van gezondheidszorg voor onze maatschappij op een kostenverantwoordelijke manier?

Voor eentoekomstbestendig zorgsysteemzal de sector flink moeten veranderen op het gebied van integrale samenwerking, verduurzaming, personeelstekorten in de zorg, preventie en digitalisering. Hoe kunnen we daar invulling aan geven? Wat is het perspectief op de toekomst van de zorg? Michel van Schaik is bij de Rabobank meer dan 20 jaar actief als sectorbankier in de gezondheidszorg en deelt zijn visie op het huidige zorgsysteem. Hij betitelt Q Care als ‘best practice’. Iets waar we als specialist natuurlijk erg trots op zijn.

Investeren in vitale gemeenschappen

“We zullen moeten streven naar eenvitale gemeenschapwaarbij mensen zo lang mogelijk gezond blijven. Hoe je gezondheid beleeft is heel persoonlijk. Het is belangrijk dat je hier zelf de regie over hebt. Een fijne leefomgeving is van grote invloed op je gezondheid. Het is door huidige personeelstekorten in de zorg en krapte in de bouw niet meer vanzelfsprekend om in een verzorgingshuis of verpleeghuis oud te kunnen worden. We worden als (vergrijzende) samenleving verplicht om steeds langer thuis te blijven wonen. De zorg is ongelooflijk knap in het repareren en genezen van mensen maar de focus zou echter veel meer moeten liggen op gezond gedrag, leefstijl en preventie. Om dit te faciliteren is een leefomgeving nodig die is ingericht op deze speciale behoeften. Het gaat hierbij om passende woonvoorzieningen, zorgfaciliteiten, natuur en sociale samenhang in de directe omgeving. Waarbij allerlei (zorg)instanties samenwerken en participeren in deze vitale gemeenschap.“

“De oplopende kosten van de gezondheidszorg zijn onhoudbaar. Om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te behouden, moeten we de zorg efficiënter en duurzamer maken. Zowel vanuit maatschappelijk als bancair perspectief. Door te investeren in een gezondere leefstijl en in een gezondere leefomgeving kunnen we heel veel ziektelast voorkomen. Preventie is het sleutelwoord van de toekomstige zorg en Q Care is hier een goed voorbeeld van.” vertelt Michel van Schaik

Q Care als best practice – veranderen & vernieuwen

“Om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te behouden moeten grenzen worden verlegd. Echte veranderingen krijgen pas vorm door uit te gaan van zorg als waardecreatie. Door in te zetten op preventie in plaats van genezing. Daarbij is samenwerken in de zorg steeds belangrijker.We zien Q Care als ‘best practice’.Een zorgorganisatie die door anders te denken, te innoveren en te investeren de decubituszorg écht duurzamer en betaalbaarder maakt. Dankzij de inzet van eigen gespecialiseerde wond- en decubitusverpleegkundigen is Q Care een kwalitatieve partner die ontzorgt bij de inzet van anti-decubitus hulpmiddelen met bijbehorende herindicaties en kennisoverdracht op het gebied van decubituspreventie. Op deze manier is er meer aandacht voor preventie en kwalitatieve zorg. Met als gevolg minder kosten voor curatieve zorg op de lange termijn en een hogere kwaliteit van leven.” vertelt spreker Michel van Schaik tijdens het Q Care 20 jaar event.

“Er zijn legio kansen voor een duurzame en toekomstbestendige zorg, maar samenwerken is noodzakelijk” Michel van Schaik

Q Care heeft als flexibele zorgpartner ruime ervaring in decubituspreventie! Dit stelt ons in staat hoge kwaliteit te bieden op het gebied van preventie, ontzorgen en kennisdeling. Wij streven naarintegrale kwaliteitsverbetering – in de hele keten – waardoor de totale kosten van een ziektebeeld lager worden en cliënten gelijktijdig de voordelen van de verbeterde zorg ervaren. Zo ondersteunen wij o.a. met onze data en kwalitatieve opleidingen zorgorganisaties met het verbeteren en borgen van de kwaliteit van decubituszorg en dragen we actief bij aan technologische zorginnovaties en duurzame productontwikkeling voor de wond- en decubituszorg. Wij geloven dat er steeds meer behoefte is aan gespecialiseerde zorg alsflexibele schilrondom zorgorganisaties. Om zo het tekort aan zorgpersoneel op te vangen en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. Nieuwsgierig naar de potentiële gezondheidswinst voor uw organisatie? We komen graag sparren over de mogelijkheden.

Wellicht ook interessant?

Werken bij Q Care

Ik ben gek op mijn werk! “Mijn dag begint om kwart voor vijf.  Dan sta ik op, ga ik douchen en ontbijten. Om tien over half 6 vertrek ik vanuit Tilburg naar Oisterwijk om de bus op te halen. Klokslag 6 uur start ik de bus en vertrek ik vanaf Q Care richting de depots. […]

Lees verder

Klanttevredenheidsonderzoek: U geeft Q Care een 8,5!

Q Care hecht veel waarde aan uw mening. Daarom hebben we ook dit jaar, voor de 12e keer, een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. De deelnemers aan dit onderzoek waarderen Q Care met een gemiddeld rapportcijfer van: 8,5 ****! En daar zijn wij natuurlijk enorm trots op. Het meest trots zijn we op het resultaat dat de […]

Lees verder

Herpositionering

Q Care in een nieuw jasje Dit jaar hebben we hard gewerkt aan de herpositionering van Q Care wond- en decubituszorg en dit willen we graag met u delen! We hebben onze organisatie en dienstverlening waar nodig aangescherpt, ons lange termijn doel bepaald, kernwaarden geformuleerd, persona’s ontwikkeld en de bijbehorende klantreizen in kaart gebracht. Onze […]

Lees verder

Online lesmodules in het kort

Lesmodules van de Q Care E-learning! Als oplossing voor kennisoverdracht, het vergroten van inzicht en het trainen van vaardigheden is de E-learning van de Q Care Academie een ideaal en onmisbaar middel voor uw (zorg)organisatie! De kwaliteit van de Q Care E-learning uit zich in de aansluiting bij uw doelgroep, een passend en informatief platform […]

Lees verder

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

Computers inleveren voor Afrika! Wist u dat Q Care wond- en decubituszorg stichting Vraag & Aanbod Internationaal steunt in haar missie om de positie van kansarme mensen in Afrika te verbeteren. Q Care en Stichting Vraag & Aanbod Internationaal willen als sociale onderneming hierin graag hun rol vervullen. Veel kansarme mensen in Afrika hebben het […]

Lees verder

Een AD-matras tegen doorliggen

Hoe wij doorliggen voorkomen? Q Care is als familiebedrijf al ruim 20 jaar gespecialiseerd in totale wond- en decubituszorg. Onze eigen decubitus verpleegkundigen leveren, indiceren en monitoren doorligwonden. Ook leveren wij anti-decubitus hulpmiddelen die nodig zijn voorpreventieenbehandelingvan complexe wonden bij cliënten thuis of bij bewoners in zorginstellingen. Roderick Vermeer startte in 2018 bij het bedrijf […]

Lees verder

Een AD-matras voor Lucas

Een AD-matras voor Lucas Q Care steunt – als maatschappelijk betrokken familiebedrijf – stichting Mariettes’s Child Care in haar missie om kwetsbare weeskinderen in Ghana een veilig thuis te bieden. Mariëtte’s Child Care is 17 jaar geleden opgericht nadat Mariëtte zelf al anderhalf jaar vrijwilligster was in Ghana. Twee jaar later trouwde ze met de Ghanese […]

Lees verder

Een nieuwe website voor Q Care

Q Care lanceert nieuwe website! Care is dé autoriteit op het gebied van wond- en decubituszorg. We zijn de totaalleverancier als het gaat om totale wond- en decubituszorg. We indiceren, stellen een behandelplan op, verzorgen en leveren anti-decubitus hulpmiddelen op maat. Met onze expertise bieden we toegevoegde waarde en dragen we maximaal bij aan het […]

Lees verder

Stage lopen & leren bij Q Care

Stage lopen bij Q Care wond- en decubituszorg De afgelopen periode heeft Jules stage gelopen bij Q Care voor zijn studie marketing & Evenementen aan De Rooi Pannen in Tilburg. Tijdens zijn stageperiode hielp hij Q Care verder met de communicatiestrategie. Hoe bevalt zo’n stage in de zorgsector nou eigenlijk? We vroegen het aan Jules. […]

Lees verder

Instructie Q Care decubituslens

Decubituslens als preventief hulpmiddel! Decubitus (doorliggen) is een ernstige beschadiging van de huid als gevolg van langdurige druk op de huidlaag en zuurstoftekort van het weefsel op de huid. Iedereen die bedlegerig is en onvoldoende beweegt kan doorligplekken krijgen. De reden hiervoor is dat er druk- en schuifkrachten op de huid kunnen ontstaan als er […]

Lees verder