NIEUWS

Op zoek naar dé beste hulpmiddelen en decubituszorg? Q Care heeft jarenlange ervaring in het juist inzetten van anti-decubitus hulpmiddelen en preventie op maat!

Duurzame samenwerking

Duurzaam samenwerken is de sleutel tot succes!

In samenwerking met Eric van Oene (Vrienden van Lelie zorggroep) & Boyd Coonen (Q Care).

Lelie zorggroep geeft kleur aan christelijke zorg in Nederland. Met hun divisies Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn bieden zij zorg en hulpverlening die past bij hun cliënten én zorgmedewerkers. Dit doen ze samen met meer dan 5.000 zorgmedewerkers en vrijwilligers. Q Care heeft een duurzame relatie met Lelie zorggroep waar we trots op zijn! De medewerkers van Lelie zorggroep staan bekend om hun warmte, aandacht en betrokkenheid en bieden excellente zorg in samenwerking met specialisten zoals Q Care. In dit interview vertelt Eric meer over deze samenwerking.

Kun je iets meer vertellen over de kernwaarden van Lelie zorggroep?

“Wij werken vanuit de vier kerndaden:Liefdevol, verbindend, daadkrachtigendichtbij.Lelie zorggroep ondersteunt zorgverleners optimaal in hun werk en biedt daarbij volop ruimte aan bezieling vanuit onze christelijke overtuiging en wortels. Daarin ligt onze kracht. Vrienden van Lelie zorggroep focust zich op vriendenwerving. Wij verbinden vrienden (medewerkers, familie van cliënten en hun netwerk, ondernemers, kerken, etc.) aan Lelie zorggroep en daarmee willen we het welzijn van cliënten en medewerkers bevorderen.”

Waar ziet Lelie zorggroep zichzelf over 5 jaar?

“In 2022 hebben we een nieuwe meerjaren-strategie met elkaar geformuleerd, met als centrale lijn ommet elkaar deeenheid te versterkenen de verscheidenheid te behouden. We geloven in een gezamenlijke aanpak om de uitdaging van de zorgkloof (stijgend aantal zorgvragers en tegelijkertijd toenemend personeelstekort) aan te gaan. Samen zijn we sterk. We blijven staan voor professionele en kwalitatief hoogwaardige zorg. Onze medewerkers werken hier dagelijks aan. Door met elkaar over de muren en grenzen van locaties, regio’s en de organisatie heen te kijken, zien we dat we met vele partners – zoals o.a. Q Care – samen willen én moeten werken om de zorg houdbaar en toegankelijk te houden.”

Aan hoeveel inwoners verleent Lelie zorggroep in totaal zorg over de verschillende locaties?

“In 2022 zorgden we met meer dan3400 medewerkersen900 vrijwilligersvoor 12.635 mensen, waarvan 4.686 in de verpleging en verzorging thuis, 5.419 in de hulp bij huishouden, 2.387 in de ambulante hulpverlening, 297 bij de dagopvang, 786 bij behandeling en 1.600 in onze huizen.”

Waar is de organisatie Lelie zorggroep ijzersterk in?

“VirtueleThuiszorg: inzet van digitale hulpmiddelen in de zorg. Door slimme inzet van innovaties kan de thuiszorg toegankelijk blijven voor veel meer cliënten, zonder dat de kwaliteit of aandacht voor cliënten daaronder lijdt. Uit onderzoek van Lelie zorggroep (2020) blijkt dat het gemiddelde aantal urenthuiszorg dat cliënten ontvingen, binnen drie maanden met38 procent daalde. Zo behoudt de cliënt voor langere tijd eigen regie en kan professionele zorg zo lang mogelijk uitgesteld worden.”

“We zijn een familiebedrijf en vinden dit initiatief passen bij ons eigen DNA. Want het is juist voor de bewoners, naasten en familie.” Vertelt Roderick Vermeer – Directeur Q Care.

Kun je iets meer vertellen over de kwaliteit en tevredenheid van de dienstverlening van Q Care, in verhouding tot de samenwerking met Lelie zorggroep?

“Van mijn collega’s hoor ik dat de samenwerking met Q Care erg prettig is met goede onderlinge contacten. Q Care is een gewaarde leverancier die goedeAD-hulpmiddelenaanbiedt, meedenkt en adviseert. Op dit moment zijn er daarom ook gesprekken gaande over verdere samenwerking. Q Care helpt diverse cliënten bij Lelie zorggroep met een divers aanbod aan AD-hulpmiddelen en decubituszorg bij de behandeling en preventie van doorligwonden.”

Hoe leidt betrokkenheid tot een duurzame samenwerking?

“Q Care neemt als familiebedrijf haar verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaam ondernemerschap ensamenwerkenaan lokale initiatieven. Toen we aan Q Care vroegen of ze geïnteresseerd waren om een bijdrage te leveren aan Stichting Vrienden van Lelie zorggroep twijfelden ze geen moment. Het is fijn om te zien datbetrokken partnersvoor elkaar klaarstaan om mooie initiatieven mogelijk te maken.”

Kun je iets meer vertellen over de feestelijke opening Trefpunt & Atelier in Atrium?

“Onze droom was om van Trefpunt & Atelier in Atrium een prettige en toegankelijke plek voor bewoners te maken. Een plek waar zij elkaar ontmoeten, zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en waar zij antwoorden vinden op vragen die individueel of als groep bestaan. Een ontmoetingsplek waar iedere wijkbewoner welkom is, wordt geaccepteerd en bijdraagt aan verbondenheid tussen bewoners en wijk. Opdonderdag 14 maartheropende het compleet verbouwde zorgcentrum Atrium in het hart van Rotterdam. De opening werd verzorgd door de locatiemanager, bestuurder en bewoonster mevrouw Verbaten (100) die al 19 jaar in Atrium woont. We zijn heel trots op het Trefpunt & Atelier waar ontmoeting met de wijk, kunst en cultuur voorop staan. Dit was alleen mogelijk dankzij de hulp van betrokken sponsoren, leveranciers en fondsen, waarmee we samen deze mooie plek creërden.” Vertelt Eric – Vrienden van Lelie zorggroep.

Q Care als duurzame & betrokken zorgpartner!

Al ruim 20 jaar staat Q Care midden in de maatschappij en zijn we betrokken bij lokale initiatieven. Q Care neemt als familiebedrijf haar verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaam ondernemerschap. Hierbij houden we niet alleen rekening met het milieu, maar ook met het welzijn van de mens en maatschappij. Om die reden ondersteunen we verschillende sociaal maatschappelijke initiatieven. Wij luisteren aandachtig naar onze zorgpartners en zien ons als een betrokken zorgpartner. Dit doen we door te innoveren, kennis te ontwikkelen en te delen. Zo verbeteren we de betrokkenheid en kwaliteit van totale wond- en decubituszorg bij onze zorgpartners. Wilt u meer informatie of direct bij ons een aanvraag doen, dan kunt u ons bereiken via info@qcare.nl of bel naar 013 522 06 06.

Wellicht ook interessant?

In de spotlight | Zorggroep Noordwest-Veluwe

Passende zorg en welzijn voor iedereen!  Interview Anita Kiers & Erika Leusink-Kragt. In deze interviewserie ‘In de Spotlight’ zetten we Zorggroep Noordwest-Veluwe in de spotlights. Q Care heeft een langdurige relatie met Zorggroep Noordwest-Veluwe. Een samenwerking waar we trots op zijn! Recent is ons gevraagd om mee te denken, in de vorm van sponsoring, over […]

Lees verder

Q Care ondersteunt Zuidzorg bij decubituszorg

Samenwerking met ZuidZorg bij decubituszorg ZuidZorg doet er alles aan om het leven van cliënten een stukje aangenamer te maken. Daarom zijn ZuidZorg en Q Care een samenwerking gestart om cliënten nog beter te ondersteunen bij decubituszorg en preventie. Q Care is al ruim 20 jaar specialist in decubitus met een ruim aanbod aan anti-decubitus […]

Lees verder

In de spotlight | Zorgverlening Het Baken

Samen in actie voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne!  Interview Joke van de Put & Boyd Coonen. In deze rubriek zetten we graag één van onze klanten in de spotlight. Q Care heeft een langdurige relatie met Zorgverlening Het Baken als het gaat om decubituszorg in combinatie met een breed assortiment aan anti-decubitus hulpmiddelen. Door onze langdurige […]

Lees verder

Samenwerking Momo

Slimme zorginnovatie voor decubituszorg Interview Menno Gravemaker & Roderick Vermeer De alsmaar toenemende vergrijzing is één van de grootste uitdagingen in de Nederlandse zorgsector. Verpleeghuizen en zorginstellingen zitten vaker vol en de personeelstekorten worden steeds groter. Er is een grote behoefte aan passende zorg (IZA). Daarnaast is goede zorg niet alleen het behandelen van bewoners, […]

Lees verder

Vrienden van Lelie

Q Care sponsort deel van het Trefpunt & Atelier Interview Vrienden van Lelie & Roderick Vermeer Decubitus is een aandoening waarbij de huid beschadigd door langdurige druk, meestal bij mensen die bedlegerig zijn. Q Care verleent landelijke decubituszorg en zet hierbij een breed assortiment aan AD-hulpmiddelen in. Wij verzorgen de indicatie, levering en installatie van […]

Lees verder

Duurzame samenwerking

Duurzaam samenwerken is de sleutel tot succes! In samenwerking met Eric van Oene (Vrienden van Lelie zorggroep) & Boyd Coonen (Q Care). Lelie zorggroep geeft kleur aan christelijke zorg in Nederland. Met hun divisies Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn bieden zij zorg en hulpverlening die past bij hun cliënten én zorgmedewerkers. […]

Lees verder