NIEUWS

Op zoek naar dé beste hulpmiddelen en decubituszorg? Q Care heeft jarenlange ervaring in het juist inzetten van anti-decubitus hulpmiddelen en preventie op maat!

In de spotlight | Zorggroep Noordwest-Veluwe

Passende zorg en welzijn voor iedereen!

 Interview Anita Kiers & Erika Leusink-Kragt.

In deze interviewserie ‘In de Spotlight’ zetten we Zorggroep Noordwest-Veluwe in de spotlights. Q Care heeft een langdurige relatie met Zorggroep Noordwest-Veluwe. Een samenwerking waar we trots op zijn! Recent is ons gevraagd om mee te denken, in de vorm van sponsoring, over een make-over voor de nieuwe woonlocatie Kroondomein. Wij zien onszelf graag als duurzame en betrokken partner. Dus toen we de vraag kregen of we een bijdrage wilde leveren twijfelden we geen moment. We delen namelijk de gedachte dat prettig wonen en goede zorg voor iedereen toegankelijk moeten zijn. In dit interview vertelt Anita Kiers, hoofd communicatie bij Zorggroep Noordwest-Veluwe, meer over deze samenwerking.

Wat is de kracht van jullie organisatie?

 “Liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven staat bij ons centraal. Kwaliteits- en cliëntgericht werken is het leidend principe voor alles wat we doen. Vanuit onze17 locatiesen bij ouderen thuis bieden wij een passende dienstverlening die is afgestemd op de behoefte van de cliënt. Niet alleen op het gebied van zorg, maar zeker ook op het gebied van welzijn. Het is de missie van Zorggroep Noordwest-Veluwe om liefdevol bij te dragen aan een betekenis leven van ouderen. Wij zijn er trots op dat we als organisatie oog hebben voor wat mensen beweegt. Mensen zorgen omdat ze iets willen betekenen voor een ander. Dat geldt voor al onze2073 medewerkersen1000 vrijwilligers.Deze inspiratie houdt de zorg gaande, want zonder liefde wordt de zorg een aaneenschakeling van handelingen zonder oprechte aandacht.” vertelt Anita.

Hoe doet Zorggroep Noordwest-Veluwe dit?

“Dat hebben we kort samengevat in onze kernwaarden:dichtbij, verbondenenbekwaam.In de praktijk betekent dit dat we de zorg in zorgvuldige afstemming met de bewoner/cliënt vormgeven. Wij hebben daarbij altijd de kernwaarden in ons achterhoofd. Deze kernwaarden verbinden ons.”

Kun je iets meer vertellen over het project ‘Kroondomein’  waarvoor jullie geld inzamelen?

“Kroondomein is een splinternieuw woonzorgcentrum in Ermelo. Een plek waar jong, oud, gezond of kwetsbaar prettig samenwonen en naar elkaar omzien. Met deze zorglocatie richten we ons voornamelijk op de verzorging en begeleiding van cliënten met lichamelijke problemen en mensen die leven met dementie. Kroondomein beschikt over76 studio’s en appartementen.De appartementen zijn ook geschikt voor echtparen. Ouderen met geheugenproblemen kunnen hierbeschermd wonen.Het gebouw staat op een centrale plek in Ermelo met winkels en andere voorzieningen op loopafstand. De tweede etage van woonzorgcentrum Kroondomein was aanvankelijk bedoeld voor mensen met lichamelijke klachten. Maar door de grote vraag naar woonruimte voor mensen die leven met dementie, nam Zorggroep Noordwest-Veluwe het besluit om óók deze etage voor hen te gaan inzetten. Dit vraagt wel om een andere inrichting, waarin mensen met dementie zich thuis kunnen voelen en herkenning vinden.”

“Op elke etage is ruimte om elkaar te ontmoeten, samen te eten, hobby’s uit te oefenen, interesses te delen of feestelijke gebeurtenissen te vieren. Op de begane grond is een ruime buurtkamer waar ook mensen uit de buurt van harte welkom zijn. Om de nieuwe inrichting van de tweede etage te financieren hebben de medewerkers van Kroondomein zelf een aantal acties opgezet, zoals de verkoop van oliebollen, de verkoop van lootjes en verzoeken tot sponsoring. Zo hebben we goede samenwerkingspartners zoals Q Care benaderd om een financiële bijdrage te leveren. De reacties van zowel partners als onze eigen medewerkers waren reuze enthousiast en het uiteindelijke resultaat – zoals je kunt zien in de foto’s – is prachtig geworden!”

Hoe ziet de toekomstige zorg eruit bij Zorggroep Noordwest-Veluwe?

“Wij blijven ons focussen op demenselijke zorg.Wij zien ons in de toekomt steeds meer als een organisatie die in nauwe verbinding met haar omgeving staat! Waarin medewerkers er vanuit een houding van dienend leiderschap alles aan doen om ouderen op de Noordwest-Veluwe een veilige, betekenisvolle en zo vitaal mogelijke oude dag te laten beleven.Met passende zorg en welzijn voor iedereen.” 

Key Accountmanager Erika van Q Care wond- en decubituszorg overhandigde de cheque: “Wij zijn blij dat we ons steentje hebben kunnen bijdragen aan een mooie inrichting voor de bewoners van woonzorgcentrum Kroondomein, vertelt Erika. (bronafbeelding: ZNVW-Kroondomein)

Kun je iets meer vertellen over de samenwerking van Zorggroep Noordwest-Veluwe met Q Care?

“Goede zorg komt alleen tot stand als er sprake is van verbinding. Daarom willen we verbonden zijn met de ouderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd én met hun naasten. Maar ook met onze partners. De medewerkers van Kroondomein vinden het fijn samenwerken met Q Care. Er zijn nauwe contacten en er wordt meegedacht in oplossingen. Q Care is onze vaste leverancier vooranti-decubitus hulpmiddelen,waarbij wij het heel belangrijk vinden dat er korte lijntjes zijn en snel geschakeld kan worden als wij hierom vragen.”

“Dankzij de inzet van gespecialiseerde wond- en decubituszorg is Q Care eenkwalitatieve partnerdie ons goed ontzorgt bij de inzet van AD-hulpmiddelen met bijbehorende herindicaties en kennisoverdracht op het gebied vandecubituspreventie. Op deze manier houden we samen met Q Care, als flexibele schil om ons heen, de zorgtoegankelijk en betaalbaar.Waarbij het welzijn van onze cliënten altijd voorop staat!”

“De kwaliteit van onze zorg is onze kracht. De medewerkers van Q Care delen deze deskundigheid en kwaliteit op hun vakgebied (decubituszorg), en zijn welwillend in de ondersteuning en begeleiding. Daarnaast investeren we veel in de deskundigheid van onze medewerkers en in competenties die hen in staat stellen om met compassie en de juiste kennis zorg te verlenen. Door samen met betrokken partners te leren en te verbeteren, word jetoekomstbestendig.Dankzij deklinische lessendie Q Care aan onze organisatie geeft vergroten we de kennis van wond- en decubituszorg bij onze zorgmedewerkers. Belangrijk is dat we als organisatie meegroeien met de veranderingen in de wereld. Een van onze eigen kernwaarden is dan ookverbonden.We kijken vooruit en bouwen samen met alle betrokken partijen aan de beste zorg van de toekomst”, vertelt Anita.

Met dank aan Anita Kiers, hoofd communicatie Zorggroep-Noordwest-Veluwe
en Woonzorgcentrum Kroondomein – Sparrenlaan 10, 3851 XR Ermelo
www.znwv.nl/kroondomein

Q Care als duurzame & betrokken zorgpartner!

Al ruim 20 jaar staat Q Care midden in de maatschappij en zijn we betrokken bij lokale initiatieven. Q Care neemt alsfamiliebedrijfhaar verantwoordelijkheid als het gaat omduurzaam ondernemerschap.Hierbij houden we niet alleen rekening met het milieu, maar ook met het welzijn van de mens en maatschappij. Om die reden ondersteunen we verschillende sociaal maatschappelijke initiatieven.

“We zijn trots op onze samenwerking met Zorggroep Noordwest-Veluwe en het feit dat we al jarenlang vanmeerwaardekunnen zijn voor deze organisatie in zowel preventie, decubituszorg als in scholing. Met onze Q Care Academie bieden we specialistische opleidingen en trainingen voor zorgprofessionals met als doel de kwaliteit van zorgprofessionals en zorg-organisaties te verbeteren. Tegenwoordig is het zaak om medewerkers te binden en bij veranderingen te betrekken. Juist dan worden ze echt onderdeel van het gedachtegoed van de organisatie. Ze zullen ze zich naar buiten toe positief uitspreken, en worden ambassadeur van het bedrijf. Wij luisteren aandachtig naar onze zorgpartners en zien ons als eenbetrokken sparringspartner.Dit doen we door te innoveren, kennis te ontwikkelen en te delen. Zo verbeteren we de betrokkenheid en kwaliteit van totale wond- en decubituszorg bij onze zorgpartners”, vertelt Erika van Q Care