NIEUWS

Op zoek naar dé beste hulpmiddelen en decubituszorg? Q Care heeft jarenlange ervaring in het juist inzetten van anti-decubitus hulpmiddelen en preventie op maat!

Waarom is decubitus preventie onze kracht?

Ontzorgen op het gebied van decubitus preventie!

Jaarlijks hebben ruim 400.000 Nederlanders te maken met complexe wonden: ulcus cruris (open been), diabetische voet, oncologische wonden, chirurgische wonden en skin tear. Daarnaast hebben veel oudere mensen last van decubitus, ook wel bekend als doorligwonden. Wanneer deze niet professioneel worden behandeld kan dit zeer pijnlijk en levensbedreigend zijn voor de cliënt.

Wat verstaan we onder decubitus preventie?

Decubitus is de medische naam voor doorliggen en ontstaat door aanhoudende druk- en of schuifkrachten op één bepaalde plek op het lichaam. De huid en het onderliggende weefsel kunnen dan door een slechte doorbloeding gaan afsterven waardoor er een wond verschijnt.Decubitusontstaat veelal bij botuitsteeksels. Risicoplekken zijn de stuit, heupen, hielen, zitknobbels, ellebogen, schouderbladen of het achterhoofd.Decubitus preventie is van vitaal belang om deze potentieel ernstige en pijnlijke aandoening te voorkomen. Hier zijn enkele belangrijke preventieve maatregelen:

  • Regelmatig van houding veranderen: Voor bedlegerige patiënten is het essentieel om elke twee uur van positie te veranderen. Dit helpt om de druk op bepaalde lichaamsdelen te verminderen en doorbloeding te bevorderen.
  • Een juiste (lig)houding: Zorg ervoor dat patiënten in een goede, evenwichtige houding worden gepositioneerd. Gebruik eventueel kussens of speciale hulpmiddelen om de druk op bepaalde gebieden te verminderen.
  • Kwalitatief hoogwaardige matrassen: Zorg voor drukverdelende matrassen die de druk op de huid verminderen en de bloedcirculatie bevorderen.
  • Huidverzorging: Houd de huid schoon en droog. Vermijd overmatig wrijven of schuren van de huid, vooral bij het verplaatsen van de patiënt.
  • Voeding en hydratatie: Zorg voor een uitgebalanceerd dieet en voldoende hydratatie om de huidgezondheid te bevorderen.
  • Controle en beoordeling: Voer regelmatig controles uit op de huid om eventuele tekenen van roodheid, zwelling of beschadiging te detecteren. Vroegtijdige identificatie kan helpen om snel actie te ondernemen.
  • Beweging en actieve levensstijl: Moedig beweging en activiteit indien mogelijk aan. Dit helpt de doorbloeding te stimuleren en vermindert de kans op doorligwonden.
  • Educatie en training: Zorgverleners, zorgprofessionals en familieleden moeten worden opgeleid over decubituspreventie en de juiste zorg voor bedlegerige patiënten.
  • De beste AD-hulpmiddelen: In sommige gevallen kunnen speciale AD-hulpmiddelen, zoals anti-decubitus matrassen, speciale kussens, hielbeschermers en wigkussens nuttig zijn om het risico op doorligwonden te verminderen.

Het is belangrijk om decubitus preventie serieus te nemen. Vooral bij kwetsbare personen, zoals ouderen, mensen met een beperkte mobiliteit of mensen met medische aandoeningen. Een combinatie van bovengenoemde preventieve maatregelen kan helpen om doorligwonden te voorkomen.

Dé landelijke specialist in decubitus preventie

Wij willen een actieve bijdrage leveren aan hetduurzaam, toegankelijkenbetaalbaarhouden van de zorg. Ons doel is om samen de zorgkosten te verlagen en de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals te vergroten. Dit doen we door kennisoverdracht, opleiden en door alsflexibele schilmet organisaties samen te werken en deze kwalitatief te ontzorgen bij decubituszorg en de levering van de beste hulpmiddelen. Zo kunnen wij zorginstellingen en cliënten thuis – via de zorgverzekeraar – ondersteunen met onze eigen gespecialiseerde verpleegkundigen en een uitgebreid aanbod aan anti-decubitus matrassen. Met als doel meer aandacht voor decubitus preventie!

De meerwaarde van een anti-decubitus matras!

Er zijn verschillende typen anti-decubitus matrassen die specifiek kunnen worden ingezet ter preventie, en andere die juist de druk- en schuifkrachten op het lichaam kunnen verminderen.Anti-decubitus matrassenworden ingedeeld inactieve enreactieve systemen.Actieve systemen hebben een elektrisch aangedreven pomp die luchtcellen in het matras afwisselend opblazen en leeg laten lopen. Reactieve systemen zijn gemaakt van speciale typen traagschuim die zich naar het lichaam van de patiënt vormen. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen bepalen o.a. aan de hand van diverse factoren, zoals de zorg rondom het bed, de gewenste maatvoering van het matras, lengte, gewicht, overige ziektebeelden, onderliggend lijden en de ernst van de doorligwond welk anti-decubitus matras het meest geschikt is voor de cliënt.

Wat is de unieke toegevoegde waarde van Q Care?

Wat ons uniek maakt is dat onze eigen wond- en decubitus verpleegkundigen optimaal kijken naar de zorgsituatie van de cliënt. Door een zorgvuldige anamnese van onze verpleegkundige, die ook de installatie van het AD-systeem verzorgt, heeft de zorgmedewerker meer tijd over voor andere zorgtaken. Daarnaast blijven we de cliënt monitoren en kunnen we met onzeeigen verzamelde datavroegtijdig decubitus signaleren en starten met de behandeling. Zo vergroten we het welzijn van de cliënt en kunnen overige betrokken partijen hun zorgverlening met goed gevolg inpassen of zelfs afschalen. Ook blijkengevolgkostenop het gebied van wondverbandmaterialen, behandelingen en nazorg vele malen minder te zijn bij passende (preventieve) decubituszorg van Q Care. Door steeds meer samen te werken kunnen organisaties de toenemende vraag naar zorg en het tekort in zorgpersoneel aan en blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Waarom decubitus preventie onze kracht is?

U zoekt een expert indecubitus preventie?Q Care zorgt voor een flexibele schil rondom zorgorganisaties als het gaat om decubituszorg. Wij zijn daarin de specialist. Met de juiste mensen, expertise, hulpmiddelen en opleidingen. We streven naarintegrale kwaliteitsverbetering(in heel de keten) waardoor de totale kosten van een ziektebeeld lager worden en cliënten gelijktijdig de voordelen van de verbeterde zorg ervaren. Onderdeel van deze strategie is waar mogelijk een verschuiving te realiseren van curatieve inzet naar preventieve inzet.

Wellicht ook interessant?

Introductie Q Care E-Learning

Verbeter de effectiviteit van opleiden! Met onze modules leert u stap voor stap, in een moderne online omgeving, complexe wonden en decubitus nog beter te herkennen, te beoordelen en te behandelen. Met praktijkgerichte informatie, heldere animaties en een praktische wondtraining is deze online opleiding onmisbaar voor zorgprofessionals en zorgorganisaties. De Q Care E-Learning is ontwikkeld […]

Lees verder

Doorligwonden vereisen speciale aandacht

Wat we doen om doorligwonden te voorkomen? Totale wond- en decubituszorg afgestemd op uw zorgorganisatie? Het familiebedrijf Q Care is een autoriteit op het gebied van wond- en ­decubituszorg. Wij bieden praktische wond- en decubituszorg aan elke cliënt die daar behoefte aan heeft. Naastgespecialiseerde wond- en decubitusverpleegkundigen, zorgen wij ook voor de juiste ­hulpmiddelen! Van […]

Lees verder

Sterk in decubituspreventie

Welzijn door decubituspreventie Q Care is dé autoriteit op het gebied van wond- en ­decubituszorg. Heeft u een doorligwond of het risico om decubitus te ontwikkelen? En komt u in aanmerking voor de vergoeding van een anti-decubitus hulpmiddel, dan is Q Care uw professionele partner. Alsfamiliebedrijfzorgen wij voor hetoptimaal welzijnvan mensen die te maken hebben met […]

Lees verder

Een AD-matras tegen doorliggen

Hoe wij doorliggen voorkomen? Q Care is als familiebedrijf al ruim 20 jaar gespecialiseerd in totale wond- en decubituszorg. Onze eigen decubitus verpleegkundigen leveren, indiceren en monitoren doorligwonden. Ook leveren wij anti-decubitus hulpmiddelen die nodig zijn voorpreventieenbehandelingvan complexe wonden bij cliënten thuis of bij bewoners in zorginstellingen. Roderick Vermeer startte in 2018 bij het bedrijf […]

Lees verder

Aanvulling commercieel team

Maak kennis met Erika Leusink-Kragt Samen met onze klanten de beste zorg verlenen voor hun bewoners. Dat is de kern van onze dienstverlening! Dit betekent dat we met onze klanten meedenken, zorgpersoneel opleiden en al bij de preventieve fase betrokken zijn. De afgelopen maand hebben wij ons commerciële team uitgebreid. Maak kennis met Erika Leusink-Kragt – Key Accountmanager voor […]

Lees verder

Voorkom het ontstaan van decubitus

Het ontstaan van decubitus? Decubitus ontstaat door langdurige druk- en schuifkrachten op de huid. Decubitus komt meestal voor ter hoogte van een botuitsteeksel, zoals de stuit, hielen, ellebogen, oren en het achterhoofd. Op deze plekken zijn druk- en schuifkrachten het sterkst. Een doorligwond komt vooral voor bij iemand die langdurig ligt of zit. Bedlegerigheid is de […]

Lees verder

Instructie Q Care decubituslens

Decubituslens als preventief hulpmiddel! Decubitus (doorliggen) is een ernstige beschadiging van de huid als gevolg van langdurige druk op de huidlaag en zuurstoftekort van het weefsel op de huid. Iedereen die bedlegerig is en onvoldoende beweegt kan doorligplekken krijgen. De reden hiervoor is dat er druk- en schuifkrachten op de huid kunnen ontstaan als er […]

Lees verder

Waarom is decubitus preventie onze kracht?

Ontzorgen op het gebied van decubitus preventie! Jaarlijks hebben ruim 400.000 Nederlanders te maken met complexe wonden: ulcus cruris (open been), diabetische voet, oncologische wonden, chirurgische wonden en skin tear. Daarnaast hebben veel oudere mensen last van decubitus, ook wel bekend als doorligwonden. Wanneer deze niet professioneel worden behandeld kan dit zeer pijnlijk en levensbedreigend […]

Lees verder

Green Deal 3.0

Green Deal 3.0, samen werken aan duurzame zorg Duurzame zorg voor een gezonde toekomst! Roderick Vermeer heeft namens Q Care wond- en decubituszorg zijn handtekening gezet onder de Green Deal 3.0. Met de Green Deal, ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’ ondersteunen we dit landelijke initiatief om de gezondheidszorg verder te verduurzamen door o.a. de CO2-uitstoot […]

Lees verder

Analyseren & vergelijken van data

Preventief werken op basis van data Bij Q Care doen we er alles aan om het leven van onze cliënten een stukje aangenamer te maken. We bieden goede zorg, in samenwerking met onze zorgpartners, om zo de gezondheid van mensen te bevorderen. Q Care verzameld al ruim 20 jaar uitgebreid data over onze patiënten in […]

Lees verder