NIEUWSOVERZICHT

Iedereen verdient de beste zorg en een spoedig herstel. Complexe wonden en doorliggen staan dat herstel in de weg en verminderen het welzijn van cliënten. Daarom biedt Q Care wond- en decubituszorg van de allerhoogste kwaliteit. Onafhankelijk, gecertificeerd en volledig vergoed.

Waarom decubitus preventie onze kracht is?

Kwalitatief ontzorgen op het gebied van decubitus preventie!

Jaarlijks hebben ruim 400.000 Nederlanders te maken met complexe wonden: ulcus cruris (open been), diabetische voet, oncologische wonden, chirurgische wonden en skin tear. Daarnaast hebben veel mensen last van decubitus, ook wel bekend als doorligwonden. Wanneer deze niet adequaat en professioneel worden behandeld kan dit zeer pijnlijk en levensbedreigend zijn voor de cliënt.

Wat verstaan we onder decubitus?

Decubitus is de medische naam voor doorliggen en ontstaat door aanhoudende druk- en of schuifkrachten op één bepaalde plek op het lichaam. De huid en het onderliggende weefsel kunnen dan door een slechte doorbloeding gaan afsterven waardoor er een wond verschijnt.Decubitusontstaat veelal bij botuitsteeksels. Risicoplekken zijn de stuit, heupen, hielen, zitknobbels, ellebogen, schouderbladen of het achterhoofd.

Als flexibele schil de kwaliteit van decubituszorg verbeteren.

Wij willen een actieve bijdrage leveren aan hetduurzaam, toegankelijkenbetaalbaarhouden van de zorg. Ons doel is om samen de zorgkosten te verlagen en de kennis en vaardigheden van zorgprofessionals te vergroten. Dit doen we door kennisoverdracht, opleiden en door alsflexibele schilmet organisaties samen te werken en deze kwalitatief te ontzorgen. Vanuit een duurzaam partnerschap kunnen wij zorginstellingen, zorgprofessionals en cliënten thuis – via de zorgverzekeraar – ondersteunen met onze eigen gespecialiseerde verpleegkundigen en een uitgebreid aanbod aan (merkonafhankelijke) anti-decubitus matrassen. Met als doel meer aandacht voor decubitus preventie!

De meerwaarde van een anti-decubitus matras!

Er zijn verschillende typen anti-decubitus matrassen die specifiek kunnen worden ingezet ter preventie, en andere die juist de druk- en schuifkrachten op het lichaam kunnen verminderen.Anti-decubitus matrassenworden ingedeeld inactieve enreactieve systemen.Actieve systemen hebben een elektrisch aangedreven pomp die luchtcellen in het matras afwisselend opblaast en leeg laat lopen. Reactieve systemen zijn gemaakt van speciale typen traagschuim die zich naar het lichaam van de patiënt vormen. Onze gespecialiseerde verpleegkundigen bepalen o.a. aan de hand van diverse factoren, zoals de zorg rondom het bed, de gewenste maatvoering van het matras, lengte, gewicht, overige ziektebeelden, onderliggend lijden en de ernst van de doorligwond welk anti-decubitus matras het meest geschikt is voor de cliënt.

Wat is de unieke toegevoegde waarde van Q Care?

Wat ons uniek maakt is dat onze eigen wond- en decubitus verpleegkundigen optimaal kijken naar de zorgsituatie van de cliënt. Door een zorgvuldige anamnese van onze verpleegkundige, die ook de installatie van het AD-systeem verzorgt, heeft de zorgmedewerker meer tijd over voor andere zorgtaken. Daarnaast blijven we de cliënt monitoren en kunnen we met onzeeigen verzamelde datavroegtijdig decubitus signaleren en starten met de behandeling. Zo vergroten we het welzijn van de cliënt en kunnen overige betrokken partijen hun zorgverlening met goed gevolg inpassen of zelfs afschalen.

Ook blijkengevolgkostenop het gebied van wondverbandmaterialen, behandelingen en nazorg vele malen minder te zijn bij passende (preventieve) decubituszorg van Q Care. Het gaat in de toekomst om het beheersbaar houden van de zorg. Door steeds meer samen te werken kunnen organisaties de toenemende vraag naar zorg en het tekort in zorgpersoneel aan en blijft de kwaliteit gewaarborgd. Daarnaast kunnen we als specialist de kennis over decubitus naar een hoger niveau tillen door kennisdeling via onzeQ Care Academieen ons online opleidingsplatform omtrent totale wondzorg, de Q Care E-Learning. Deze verschillende scholingsmogelijkheden zijn geaccrediteerd, waardoor zorgprofessionals recht hebben op studiepunten. Zo maken we samen de zorg nog beter.

Waarom decubitus preventie onze kracht is?

U zoekt een expert indecubitus preventie?Q Care zorgt voor een flexibele schil rondom zorgorganisaties als het gaat om decubituszorg. Wij zijn daarin de specialist. Met de juiste mensen, expertise, hulpmiddelen en opleidingen. We streven naarintegrale kwaliteitsverbetering(in heel de keten) waardoor de totale kosten van een ziektebeeld lager worden en cliënten gelijktijdig de voordelen van de verbeterde zorg ervaren. Onderdeel van deze strategie is waar mogelijk een verschuiving te realiseren van curatieve inzet naar preventieve inzet.

Wellicht ook interessant?

Introductie Q Care E-Learning

Verbeter de effectiviteit van opleiden! Met onze modules leert u stap voor stap, in een moderne online omgeving, complexe wonden en decubitus nog beter te herkennen, te beoordelen en te behandelen. Met praktijkgerichte informatie, heldere animaties en een praktische wondtraining is deze online opleiding onmisbaar voor zorgprofessionals en zorgorganisaties. De Q Care E-Learning is ontwikkeld […]

Lees verder

Doorligwonden vereisen speciale aandacht

Wat we doen om doorligwonden te voorkomen? Totale wond- en decubituszorg afgestemd op uw zorgorganisatie? Het familiebedrijf Q Care is een autoriteit op het gebied van wond- en ­decubituszorg. Wij bieden praktische wond- en decubituszorg aan elke cliënt die daar behoefte aan heeft. Naastgespecialiseerde wond- en decubitusverpleegkundigen, zorgen wij ook voor de juiste ­hulpmiddelen! Van […]

Lees verder

Sterk in decubituspreventie

Welzijn door decubituspreventie Q Care is dé autoriteit op het gebied van wond- en ­decubituszorg. Heeft u een doorligwond of het risico om decubitus te ontwikkelen? En komt u in aanmerking voor de vergoeding van een anti-decubitus hulpmiddel, dan is Q Care wond- en decubituszorg uw professionele partner. Alsfamiliebedrijfzorgen wij voor hetoptimaal welzijnvan mensen die te […]

Lees verder

Een AD-matras tegen doorliggen

Hoe wij doorliggen voorkomen? Q Care is als familiebedrijf al ruim 20 jaar gespecialiseerd in totale wond- en decubituszorg. Onze eigen decubitusverpleegkundigen indiceren, behandelen en monitoren (doorlig)wonden. Ook levert Q Care anti-decubitus hulpmiddelen die nodig zijn voor preventie en behandeling van complexe wonden bij cliënten thuis of bij bewoners in zorginstellingen. Roderick Vermeer startte in […]

Lees verder

Samenwerking met de ergotherapeut

Ergotherapie bij decubitus is zorg op maat Wist u dat er jaarlijks zo’n 400.000 Nederlanders te maken hebben met complexe wonden? Hierbij kun je denken aan ulcus cruris (open been), diabetische voet, oncologische wonden, chirurgische wonden en skin tear. Daarnaast hebben veel mensen last van decubitus ook wel doorligwonden genoemd. Tegenwoordig krijgen ergotherapeuten steeds vaker […]

Lees verder

STOP! Decubitus Dag

Internationale STOP Decubitus Dag Elk jaar in november is het Internationale STOP Decubitus Dag (STOP Pressure Ulcer Day). Wereldwijd geven zorginstellingen, organisaties en media uit alle hoeken van de wereld aandacht aan de preventie van decubitus. Om zo aandacht te blijven vragen voor deze medische aandoening. Wij doen hier graag aan mee! Ondanks het alsmaar […]

Lees verder

Aanvulling commercieel team

Maak kennis met Erika Leusink-Kragt Samen met onze klanten de beste zorg verlenen voor hun bewoners. Dat is de kern van onze dienstverlening! Dit betekent dat we met onze klanten meedenken, zorgpersoneel opleiden en al bij de preventieve fase betrokken zijn. De afgelopen maand hebben wij ons commerciële team uitgebreid. Maak kennis met Erika Leusink-Kragt – Key Accountmanager voor […]

Lees verder

Voorkom het ontstaan van decubitus

Het ontstaan van decubitus? Decubitus ontstaat door langdurige druk op de huid, soms in combinatie met schuifkrachten. Decubitus ontstaat meestal ter hoogte van een botuitsteeksel, zoals de stuit, hielen, ellebogen, oren en het achterhoofd. Op deze plekken zijn druk- en schuifkrachten het sterkst. Een doorligwond komt vooral voor bij iemand die langdurig ligt (bedlegerig) of […]

Lees verder

Instructie Q Care decubituslens

Welke voordelen heeft een decubituslens? Decubitus is het medische woord voor doorliggen.Decubitusis een ernstige beschadiging van de huid als gevolg van langdurige druk op de huidlaag en zuurstoftekort van het weefsel op een bepaalde plek van de huid. Iedereen die door ziekte langdurig ziek is en onvoldoende beweegt kan doorligplekken krijgen. De reden hiervoor is […]

Lees verder

Waarom decubitus preventie onze kracht is?

Kwalitatief ontzorgen op het gebied van decubitus preventie! Jaarlijks hebben ruim 400.000 Nederlanders te maken met complexe wonden: ulcus cruris (open been), diabetische voet, oncologische wonden, chirurgische wonden en skin tear. Daarnaast hebben veel mensen last van decubitus, ook wel bekend als doorligwonden. Wanneer deze niet adequaat en professioneel worden behandeld kan dit zeer pijnlijk […]

Lees verder