NIEUWS

Op zoek naar dé beste hulpmiddelen en decubituszorg? Q Care heeft jarenlange ervaring in het juist inzetten van anti-decubitus hulpmiddelen en preventie op maat!

Samenwerking met de ergotherapeut

Ergotherapie bij decubitus is zorg op maat

Wist u dat er jaarlijks zo’n 400.000 Nederlanders te maken hebben met complexe wonden? Hierbij kun je denken aan ulcus cruris (open been), diabetische voet, oncologische wonden, chirurgische wonden en skin tear. Tegenwoordig krijgen ergotherapeuten steeds vaker te maken met cliënten met decubitus of een verhoogd risico op decubitus. Ergotherapie kan een belangrijke rol spelen bij de behandeling van decubitus, met name bij het inzetten van de juiste hulpmiddelen. Q Care werkt, als landelijke specialist in AD-hulpmiddelen, nauw samen met deze ergotherapeuten om het welzijn van cliënten te verbeteren.

Waarom werken ergotherapeuten graag met ons samen?

Dedecubitus verpleegkundigenvan Q Care indiceren én monitoren (complexe) wonden en decubitus. Tevens dragen wij zorg voor de levering van het juiste anti-decubitus matras of zitkussen. Ook nemen we graag de tijd om de installatie van het anti-decubitus hulpmiddel – direct aan het bed – te verzorgen. Zo ontzorgen wij de ergotherapeut en heeft blijft er meer tijd over voor échte zorg! Omdat de zorgsituatie na verloop van tijd kan veranderen, stemmen wij periodiek met de ergotherapeut af om te beoordelen of het geleverde hulpmiddel nog steeds past bij de cliënt. Dat is de kracht van Q Care!

Wat is de rol van de ergotherapeut?

De ergotherapeut adviseert en traint de cliënt in zijn dagelijkse activiteiten, zodat deze zoveel mogelijk taken weer zelfstandig uit kan voeren en blijft bewegen. Ergotherapie is bedoeld voor mensen die ten gevolge van langdurige ziekte, handicap of een geestelijke en/ of lichamelijke beperking problemen ondervinden bij het uitvoeren van elementaire activiteiten! De ergotherapeut stelt op basis van de problemen en mogelijkheden een passendbehandeltrajectop. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de cliënt en zelfredzaamheid. Daarnaast is de ergotherapeut het aanspreekpunt voor de mantelzorger, huisarts, verpleegkundige of fysiotherapeut.

Ergotherapie & decubitus

De ergotherapeut maakt bij een cliënt met een verhoogde kans op decubitus een inventarisatie van de factoren waardoor decubitus ontstaat. Eet de client genoeg? Wat is de zit- en of lighouding? Is er sprake van incontinentie? Hoe is de doorbloeding van de drukplek? Uiteindelijk leidt dit tot een advies over de ideale lig- en/of zithouding en de juiste AD-hulpmiddelen die de ontwikkeling van een ernstige wond moeten voorkomen. Het voorlichten en adviseren van de familieleden en de verpleegkundige van de zorgorganisatie is meestal een vast onderdeel van de behandeling, omdat deze personen een belangrijke rol spelen in depreventieen genezing van decubitus.

Het inzetten van de juiste AD-hulpmiddelen

Een anti-decubitus matras wordt vergoed uit de basisverzekering! De ergotherapeut kan helpen bij de aanvraag van de hulpmiddelen. Er is namelijk veel mogelijk als het gaat omdecubituspreventie!We maken gebruik van verschillende typen anti-decubitus matrassen die specifiek kunnen worden ingezet ter preventie, en andere die juist bij reeds ontstane doorligwonden kunnen verlichten. Op deze manier kunnen we de genezing bevorderen. In overleg met de ergotherapeut bepalen wij welk systeem geschikt is voor de cliëntsituatie. Hierbij kun je o.a. denken aan zitkussens, wigkussens, hielbeschermers en AD-matrassen.

Q Care draagt met zorg bij aan het optimaal welzijn van mensen

De aandacht voor ‘de medemens’ staat bij ons centraal. Q Care biedt een totaalpakket op het gebied van wond- en decubituszorg. Dat doen we vanuit de gedachte dat iedereen de allerbeste zorg verdient. Naast getrainde wond- en decubitusverpleegkundigen, zorgen wij ook voor de juiste hulpmiddelen. Verder delen wij onze kennis met zorgprofessionals en instellingen. Tot slot kunnen cliënten rekenen op een hoogwaardig en hygiënisch anti-decubitusmatras. Door het hergebruik van hulpmiddelen, zorgen we er bovendien voor dat deze voor iedereen binnen handbereik zijn. Zo dragen we bij aan een toegankelijke en betaalbare zorg.

Herken decubitus met dé Q Care decubituslens!

Een decubituslens is een handig hulpmiddel voor zorgprofessionals omdecubitus classificatie categorie 1goed te kunnen beoordelen. Een decubituslens maakt onderscheid tussen wegdrukbare en niet-wegdrukbare roodheid. Indien menniet tijdig een decubitus categorie I signaleert,kan er ook niet met de preventie worden gestart in de vorm van het verminderen van druk- en schuifkrachten. Met als gevolg verergering van de decubitussituatie, die voor de cliënt vervelende implicaties kunnen hebben. Voor een zorgorganisatie vertaalt het gebrek aan preventie zich in oplopende kosten en een hogere werkdruk voor zorgpersoneel. Vraag vandaag nog dé gratis Q Care decubituslens aan.

Wellicht ook interessant?

Introductie Q Care E-Learning

Verbeter de effectiviteit van opleiden! Met onze modules leert u stap voor stap, in een moderne online omgeving, complexe wonden en decubitus nog beter te herkennen, te beoordelen en te behandelen. Met praktijkgerichte informatie, heldere animaties en een praktische wondtraining is deze online opleiding onmisbaar voor zorgprofessionals en zorgorganisaties. De Q Care E-Learning is ontwikkeld […]

Lees verder

Doorligwonden vereisen speciale aandacht

Wat we doen om doorligwonden te voorkomen? Totale wond- en decubituszorg afgestemd op uw zorgorganisatie? Het familiebedrijf Q Care is een autoriteit op het gebied van wond- en ­decubituszorg. Wij bieden praktische wond- en decubituszorg aan elke cliënt die daar behoefte aan heeft. Naastgespecialiseerde wond- en decubitusverpleegkundigen, zorgen wij ook voor de juiste ­hulpmiddelen! Van […]

Lees verder

Sterk in decubituspreventie

Welzijn door decubituspreventie Q Care is dé autoriteit op het gebied van wond- en ­decubituszorg. Heeft u een doorligwond of het risico om decubitus te ontwikkelen? En komt u in aanmerking voor de vergoeding van een anti-decubitus hulpmiddel, dan is Q Care uw professionele partner. Alsfamiliebedrijfzorgen wij voor hetoptimaal welzijnvan mensen die te maken hebben met […]

Lees verder

Een AD-matras tegen doorliggen

Hoe wij doorliggen voorkomen? Q Care is als familiebedrijf al ruim 20 jaar gespecialiseerd in totale wond- en decubituszorg. Onze eigen decubitus verpleegkundigen leveren, indiceren en monitoren doorligwonden. Ook leveren wij anti-decubitus hulpmiddelen die nodig zijn voorpreventieenbehandelingvan complexe wonden bij cliënten thuis of bij bewoners in zorginstellingen. Roderick Vermeer startte in 2018 bij het bedrijf […]

Lees verder

Aanvulling commercieel team

Maak kennis met Erika Leusink-Kragt Samen met onze klanten de beste zorg verlenen voor hun bewoners. Dat is de kern van onze dienstverlening! Dit betekent dat we met onze klanten meedenken, zorgpersoneel opleiden en al bij de preventieve fase betrokken zijn. De afgelopen maand hebben wij ons commerciële team uitgebreid. Maak kennis met Erika Leusink-Kragt – Key Accountmanager voor […]

Lees verder

Voorkom het ontstaan van decubitus

Het ontstaan van decubitus? Decubitus ontstaat door langdurige druk- en schuifkrachten op de huid. Decubitus komt meestal voor ter hoogte van een botuitsteeksel, zoals de stuit, hielen, ellebogen, oren en het achterhoofd. Op deze plekken zijn druk- en schuifkrachten het sterkst. Een doorligwond komt vooral voor bij iemand die langdurig ligt of zit. Bedlegerigheid is de […]

Lees verder

Instructie Q Care decubituslens

Decubituslens als preventief hulpmiddel! Decubitus (doorliggen) is een ernstige beschadiging van de huid als gevolg van langdurige druk op de huidlaag en zuurstoftekort van het weefsel op de huid. Iedereen die bedlegerig is en onvoldoende beweegt kan doorligplekken krijgen. De reden hiervoor is dat er druk- en schuifkrachten op de huid kunnen ontstaan als er […]

Lees verder

Waarom is decubitus preventie onze kracht?

Ontzorgen op het gebied van decubitus preventie! Jaarlijks hebben ruim 400.000 Nederlanders te maken met complexe wonden: ulcus cruris (open been), diabetische voet, oncologische wonden, chirurgische wonden en skin tear. Daarnaast hebben veel oudere mensen last van decubitus, ook wel bekend als doorligwonden. Wanneer deze niet professioneel worden behandeld kan dit zeer pijnlijk en levensbedreigend […]

Lees verder

Green Deal 3.0

Green Deal 3.0, samen werken aan duurzame zorg Duurzame zorg voor een gezonde toekomst! Roderick Vermeer heeft namens Q Care wond- en decubituszorg zijn handtekening gezet onder de Green Deal 3.0. Met de Green Deal, ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’ ondersteunen we dit landelijke initiatief om de gezondheidszorg verder te verduurzamen door o.a. de CO2-uitstoot […]

Lees verder

Analyseren & vergelijken van data

Preventief werken op basis van data Bij Q Care doen we er alles aan om het leven van onze cliënten een stukje aangenamer te maken. We bieden goede zorg, in samenwerking met onze zorgpartners, om zo de gezondheid van mensen te bevorderen. Q Care verzameld al ruim 20 jaar uitgebreid data over onze patiënten in […]

Lees verder