SERVICE & PRODUCTEN

Q Care wil wond- en decubituszorg in Nederland blijven verbeteren. Dit doen wij door onze kennis en ervaring te delen met professionals in de zorg. We ondersteunen ze graag in hun werk en bieden ook geaccrediteerde opleidingen over wond- en decubituszorg.

Prevalentiemeting

Decubitus voorkomen start met een jaarlijkse prevalentiemeting. Kunnen uw mensen decubitus herkennen, voorkomen en behandelen? Q Care voert regelmatig een prevalentiemeting uit bij instellingen die hun eigen kennis, kwaliteiten en faciliteiten op het gebied van decubituszorg willen verbeteren.

Decubitus is een complexe aandoening die veel impact heeft op uw cliënten. De mate waarin uw cliënten risico lopen op die aandoening, hangt van allerlei zaken af. Weten uw mensen wat decubitus is, herkennen ze de stadia en weten ze hoe ze moeten handelen? Beschikt uw instelling over de juiste hulpmiddelen? Zit de kennis bij iedereen tussen de oren? Of alleen bij bepaalde afdelingen, rollen of mensen?

Compleet beeld

Q Care is volledig gespecialiseerd in wond- en decubituszorg. Sinds 2001 kijken wij achter de schermen mee bij talloze kleine en grote zorginstellingen. Wij beschikken bovendien over een geweldige hoeveelheid data over uiteenlopende aspecten van decubituszorg. Al die kennis en data hebben wij gebundeld in een prevalentiemeting. Aan de hand van die meting maken wij inzichtelijk hoe het staat met de kennis, kwaliteiten en faciliteiten van uw instelling op het gebied van decubitus.

Benchmark

U krijgt niet alleen een goed beeld van uw eigen kunnen, u kunt uw eigen resultaten ook afzetten tegen de resultaten van andere Nederlandse instellingen. Op die manier ziet u heel duidelijk hoe u scoort ten opzichte van uw peers.

Helder rapport, duidelijke actielijst

De prevalentiemeting resulteert in een helder rapport dat u kunt lezen als een praktische actielijst. Aan de hand van die actielijst kunt u gericht stappen nemen om het risico op decubitus in uw organisatie te verkleinen.

Maak het financieel

Wanneer u daar behoefte aan heeft, kunnen we aan de hand van de scan berekenen hoe decubituszorg op korte en lange termijn op uw budgetten drukt. Aan de hand van die cijfers kunt u samen met uw inkopers objectief bepalen welke aanvullende hulpmiddelen en maatregelen het best bij uw situatie passen. Q Care ondersteunt u daar graag in. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over de manier waarop wij bij kunnen dragen aan betere en betaalbare decubituszorg.