Oog voor milieu & klimaat

Duurzame zorg voor een gezonde toekomst! Q Care is al ruim 20 jaar specialist in duurzame en kwalitatieve decubituszorg. Met de Green Deal, ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’ ondersteunen we de gezamenlijke missie om de gezondheidszorg verder te verduurzamen door o.a. de CO2-uitstoot terug te brengen, met oog voor circulariteit van medische hulpmiddelen en grondstoffen. We zijn er trots op dat we een actieve bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam, betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Green Deal 3.0, samenwerken aan duurzame zorg

“Q Care is‘circulair by designen grondlegger van een circulair, duurzaam en kwalitatief huurmodel voor de decubituszorg. Zo werken we als maatschappelijk betrokken familiebedrijf samen aan verschillende duurzame initiatieven en geloven we in een circulaire bedrijfsvoering waarin we onze anti-decubitus matrassen hergebruiken en opnieuw inzetten. Daarnaast blijven we werkprocessen verbeteren om zo onze CO2-uitstoot en energieverbruik blijvend te verminderen”, aldus Roderick Vermeer.

Wat betekent Green Deal 3.0?

Klimaatverandering en milieuverontreiniging zorgen voor een veranderende zorgvraag. Daarnaast is er door de vergrijzing een toenemende vraag naar zorg, met als gevolg een verhoogde druk op zorgmedewerkers en zorgkosten. De noodzaak om te verduurzamen in de gezondheidszorg is groter dan ooit. De afgelopen maanden hebben partijen uit de zorgsector, ondersteund door het ministerie van VWS, gewerkt om te komen tot nieuwe en betere afspraken over het verduurzamen voor de zorg in de Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg. Meer dan 140 ziekenhuizen, zorginstellingen en bedrijven hebben de “Green Deal Samen werken aan duurzame zorg” getekend. Zij beloven zich in te zetten voor meer duurzaamheid in de zorg. In dit groene akkoord hebben partijen doelen en acties afgesproken voor de periode 2023 tot en met 2026. Het akkoord bestaat uit 5 thema’s.

  • Meer inzet op gezondheid;
  • Het vergroten van de bewustwording en kennis;
  • 55% minder CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050;
  • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050;
  • Het verminderen van de milieubelasting van medicatie (gebruik).

Voor meer informatie bekijk ook greendeals.nl

Samen de uitdaging aangaan om zorg voor kwetsbare ouderen te verbeteren? Q Care is jouw duurzaamheidspartner! 

Q Care is dé beste keuze voor duurzame decubituszorg!

Wij willen als decubitusspecialist een actieve bijdrage leveren aan het duurzaam, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Met ISO 14001 laten we zien dat we eenduurzaam familiebedrijfzijn dat oog heeft voor het milieu en het klimaat. Het daagt ons uit om – in lijn met de Green Deal 3.0 – dagelijks bezig te zijn met het continu verbeteren van onze processen en het minimaliseren van verspilling. Zodat toekomstige generaties ook zorgeloos kunnen genieten van deze planeet.

Wil jij ookkosten besparenop het gebied van kwalitatieve decubituszorg i.c.m. dé allerbeste AD-systemen? We delen graag onze kennis en kijken samen naar de potentiële gezondheidswinst voor jouw organisatie met betrekking tot Green Deal 3.0, preventie en het nog duurzamer inzetten van medische hulpmiddelen. Neem vrijblijvend contact op en ontdek welke kosten we samen kunnen besparen.

Volledige naam(Vereist)

Samenwerken aan duurzame zorg van morgen!

Preventie is het sleutelwoord van de toekomstige zorg! Q Care heeft jarenlange ervaring in wondzorg en decubituspreventie! Dit stelt ons in staat om efficiënt een kwalitatieve dienstverlening te bieden op het gebied van advies, zorg en kennisdeling. Met als doel de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te vergoten.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap staat centraal bij alles wat wij doen. Van duurzame innovaties tot aan onze eigen bedrijfsvoering. Daarom werken we proactief aan toekomstbestendige zorgoplossingen en zijn we betrokken met onze klanten.

Hier meer over? Nu bellen

Inzetten op preventie in plaats van genezing

Voor een toekomstbestendig zorgsysteem zal de sector flink moeten veranderen op het gebied van integrale samenwerking, verduurzaming, personeelstekorten in de zorg, preventie en digitalisering. Hoe kunnen we daar invulling aan geven?

“Als het gaat om preventie zien we Q Care als ‘best practice’. Dankzij de inzet van eigen gespecialiseerde decubitusverpleegkundigen is Q Care een kwalitatieve partner die ontzorgt met de inzet van de beste AD-hulpmiddelen en bijbehorende herindicaties, direct aan het bed. Op deze manier is er nóg meer aandacht voor preventie bij instellingen en zorgmedewerkers. Met als gevolg minder kosten voor curatieve zorg op de lange termijn en een hogere kwaliteit van leven voor de cliënt.” aldus Michel van Schaik (Rabobank).