WONDZORG

Q Care is gespecialiseerd in het behandelen en verzorgen van complexe wonden. We inventariseren, stellen een behandelplan op, verzorgen wonden en leveren wondverzorgingsmaterialen die zijn afgestemd op de behandeling. Zo zorgen wij voor uw welzijn.

Acute (traumatische) brandwonden

Traumatische wonden worden veroorzaakt door geweld van buitenaf, zoals contact met een scherp of stomp voorwerp, of door wrijving. Er zijn diverse soorten traumatische wonden.

Penetrerende wonden – snijwonden

Een snijwond ontstaat als de huid splijt doordat er in de huid is gesneden met een scherp voorwerp als een mes, glas of metaal. Snijwonden kenmerken zich door rechte en scherpe wondranden. De diepte van de wond kan variëren. U kunt een snijwond het beste uitspoelen onder de kraan zodat eventueel vuil wordt weggespoeld. Daarna kunt u de wond verbinden met een pleister. Soms kan het zijn dat de wond moet worden gehecht.

Penetrerende wonden – splinterverwondingen

Een splinterverwonding ontstaat als een klein, scherp voorwerp in de huid dringt. Denk hierbij aan een houtsplinter, een stukje glas of metaal. Soms kan het voorwerp achterblijven in de wond en moet dit verwijderd worden voordat de wond kan genezen. Achterblijvende voorwerpen kunnen namelijk een infectie veroorzaken. De meeste splinterverwondingen zijn oppervlakkig.

Penetrerende wonden – steekwonden

Een steekwond ontstaat wanneer de huid wordt doordrongen met een scherp of spits voorwerp, zoals een mes of een pin. De schade aan de oppervlakte van de huid is beperkt, maar de inwendige schade kan ernstig zijn. Er kan flink bloedverlies ontstaan. In sommige gevallen is het onverstandig om het voorwerp te verwijderen om meer bloedverlies te voorkomen.

Penetrerende wonden – bijtwonden

Een bijtwond ontstaat door een beet van een dier of mens. Hierbij is vaak het tandenpatroon herkenbaar in de wond. Afhankelijk van welk dier de bijtwond heeft veroorzaakt, kan het onderliggende weefsel ook inwendig fors beschadigd zijn. Een bijtwond is altijd geïnfecteerd, vanwege de bacteriën in de mond of bek. Daarom wordt deze wond altijd open gelaten. Vaak is een tetanusvaccinatie nodig, in sommige gevallen ook antibiotica.

Schaafwonden

Bij een schaafwond is een deel van de opperhuid verwijderd door een mechanische oorzaak. De huid schuurt over een ruw oppervlak. Dit kan bijvoorbeeld als u van uw fiets valt en met uw huid over het asfalt schaaft, of wanneer u van de trap valt. Schaafwonden zijn meestal oppervlakkig en genezen doorgaans binnen twee weken, mits er geen infectie optreedt. Heeft u een schaafwond? Reinig deze dan goed.

Skin tears

Een skin tear is een stuk huid dat is losgescheurd, meestal doordat een scherp voorwerp onder een bepaalde hoek de huid raakt. Skin tears zijn oppervlakkige, vaak pijnlijke wonden. Het kan zijn dat een deel van de losse huid is opgestroopt, waardoor een deel van de huid is omgekeerd en tussen de gezonde huid ‘ligt’. Een specialist kan deze huid terugleggen op de wond in de hoop dat het opnieuw terug zal groeien. Als dat niet het geval is, sterft deze huid af en zal de skin tear vanuit de wondbodem moeten genezen.

Skin tears komen veel voor bij ouderen met een kwetsbare, droge huid. Ook het gebruik van corticosteroïden, zoals prednison, kunnen de huid dunner maken en daarmee het risico op skin tears vergroten.

Chirurgische wonden

Chirurgische wonden worden bewust gemaakt om een operatie uit te kunnen voeren. De huid en het onderliggende weefsel worden door een chirurg doorgesneden met een scherp, steriel mes. Na de operatie wordt de huid vaak gehecht met behulp van hechtingen of nietjes, die na ongeveer 7-12 dagen worden verwijderd. Meestal genezen chirurgische wonden goed: ze hoeven dan ook niet speciaal te worden verzorgd. Een gaasje kan het nalekken van de wond opvangen. Raakt de wond geïnfecteerd na de operatie, dan kan de wond opnieuw worden geopend. In dat geval spreken we van een postoperatieve wondinfectie: de wond moet vanuit de wondbodem genezen.